Wyniki za III kwartał wskazują, że spółka ERG S.A. umacnia swoją pozycję na rynku producentów wyrobów foliowych. W porównaniu z III kwartałem 2009 roku, Grupa Kapitałowa ERG S.A. odnotowała ponad 39 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów.

Rosły zamówienia z każdego segmentu odbiorców, zarówno z branży budowlanej czy sanitarno – kosmetycznej, jak i spożywczej. Wzrost obejmuje wyroby z folii, jak i wydziału wtrysków.
- W ostatnich miesiącach sprzedaż rozwija się dobrze, rozszerzamy ofertę i pozyskujemy nowych odbiorców. Co prawda ceny podstawowych surowców wykorzystywanych do naszej produkcji nadal utrzymują się na wysokim poziomie, co powoduje że trudno o dobre marże, ale staramy się to w części przynajmniej rekompensować osiąganym efektem skali – mówi Maciej Błasiak, prezes zarządu spółki.

Wyniki sprzedaży ERG S.A. tylko z III kwartału 2010 roku w porównaniu do tego samego okresu 2009 roku wykazują bardzo pozytywną tendencję - wartościowy wzrost sprzedaży wyrobów foliowych wyniósł ponad 40,9 % a ilościowy 23,4 %. Narastająco po III kwartałach 2010 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku można również zaobserwować ilościowy (+10,3 %) i wartościowy (+13,7%) wzrost sprzedaży wyrobów foliowych. Z kolei po III kwartałach 2010 roku w porównaniu do III kwartałów 2009, wartość i ilość wyrobów wtryskowych produkowanych przez spółkę takich jak obudowy do akumulatorów zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 6,8%.

Duzi odbiorcy, stabilna produkcja
Tylko w ciągu dwóch ostatnich miesięcy spółka poinformowała o realizowanej sprzedaży przekraczającej 10 % kapitałów własnych z trzema znaczącymi klientami. Został także zawarty istotny kontrakt z firmą Castorama Polska. – To dobre kontrakty z klientami z „najwyższej półki”, pracujemy nad kolejnymi. – wyjaśnia Błasiak. –Kilkanaście miesięcy temu, postawiliśmy na wyszukiwanie takich obszarów i produktów, które pozwolą nam na zwiększanie obrotów, maksymalne wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych i posiadanego zaplecza a w konsekwencji pozwolą na zwiększenie zysku i finansowanie dalszego rozwoju – kończy. Dziś ERG S.A. dyskontuje konsekwentnie realizowany w latach 2007 – 2009 program optymalizacji produkcji i rozwoju wysokiej jakości produktów. - Spółka jest w dobrej sytuacji i planuje dynamiczny rozwój. Wprowadzamy do naszej oferty kolejne wyroby, pracujemy nad nowymi technologiami – zapewnia Maciej Błasiak.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy spółka zależna BIOERG zadebiutuje na rynku NewConnect.
- To perspektywiczny kierunek rozwoju. Dziś BIOERG to lider na krajowym rynku opakowań kompostowanych, zaangażowany w liczne i spektakularne prace nad nowymi opakowaniami miedzy innymi dla przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego i spożywczego – podkreśla prezes Błasiak.
ERG S.A. jest producentem wyrobów z tworzyw sztucznych, do których należą między innymi folie polietylenowe i wyroby wtryskowe.
Źródło: ''