W ubiegły wtorek, 25 października przedstawione zostało sprawozdanie z wynikami po III kwartałach bieżącego roku.

ERG S.A.  odnotowuje znaczący wzrost zysku netto

W III kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa ERG S.A. wypracowała zysk netto na poziomie 1,55 mln złotych w porównaniu do 44 tysięcy w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Narastająco Grupa wygenerowała w tym roku zysk na poziomie 4,87 mln złotych w porównaniu do 980 tys. złotych wypracowanych w analogicznym okresie roku 2015. Przychody z działalności operacyjnej za okres 9 miesięcy 2016 r. wyniosły 75,68 mln złotych w porównaniu do 66,09 milionów złotych w roku 2015. W opinii Zarządu Spółki największy wpływ na podniesienie rentowności miało zwiększenie sprzedaży na eksport oraz uruchomienie w I kwartale tego roku nowych linii produkcyjnych.

Należy zaznaczyć, iż w okresie trzech kwartałów 2016 roku na poziomie skonsolidowanym został rozpoznany dodatkowy zysk netto z tytułu sprzedaży akcji w Bioerg S.A., która miała miejsce pod koniec marca tego roku. Wpływ tej transakcji na zysk netto zrealizowany w Grupie Kapitałowej ERG S.A. w okresie styczeń-wrzesień 2016 wyniósł 981 tys. zł. Po oczyszczeniu wyniku Grupy Kapitałowej po trzecim kwartale 2016 o jednorazową transakcję sprzedaży akcji Bioerg S.A. skonsolidowany zysk netto wyniósłby 3.89 mln zł, co oznacza wzrost skonsolidowanego zysku netto o 2.91 mln zł, a więc wzrost o 296% względem analogicznego okresu 2015 roku.

Narastająco przychody Grupy ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów oraz usług w 2016 r. wyniosły 72,75 mln złotych w porównaniu do 64,59 mln w roku 2015. Sprzedaż krajowa stanowiła 84,3% a eksport 15,7%. Warto zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Grupa wygenerowała zarówno wzrost sprzedaży w kraju, z 56,31 mln złotych do 61,33 złotych (wzrost 8,9%), a także na eksport z poziomu 8,28 mln złotych do 11,41 mln złotych (wzrost o 37,9%). Jeszcze lepiej ten wskaźnik wygląda w samym 3 kwartale tego roku. Sprzedaż zagraniczna wzrosła w tym okresie z poziomu 2,65 mln do 4,09 mln złotych (wzrost o 54,5%).

Warto także zauważyć, że sprzedaż wyrobów foliowych ERG S.A. po 3 kwartałach 2016 roku wyniosła 67,38 mln złotych wobec 58,11 mln złotych w analogicznym okresie roku 2015, co oznacza wzrost o prawie 16%. Biorąc pod uwagę strukturę sprzedaży 95,1% stanowiły produkty foliowe a 4,9 % wtryskowe.

"Widać wyraźnie, że rośnie nam zarówno sprzedaż jak i rentowność. To z jednej strony efekt uruchomienia nowych linii produkcyjnych, które zwiększyły nasze moce produkcyjne o 22%, a z drugiej strony zwiększenie sprzedaży eksportowej. Warto też podkreślić, że planowo zmniejszamy sprzedaż niektórych wyrobów foliowych, które przynoszą nam najniższą rentowność. Zwiększamy natomiat zakres geograficzny naszej działalności. Obecnie sprzedajemy produkty do 10 państw, w tym zdecydowanie zwiększamy eksport do takich krajów jak Niemcy czy Włochy. Jestem przekonany, że po uruchomieniu kolejnych nowych linii produkcyjnych zwiększających nasze moce produkcyjne o kolejne 18% możliwości sprzedaży spółki jeszcze bardziej się poszerzą. Pozwala nam to na podtrzymanie założeń przyjętej polityki dywidendowej, która zakłada coroczną wypłatę dywidendy w wysokości nie przekraczającej 75% rocznego zysku netto Spółki" - powiedział Robert Groborz, Prezes Zarządu ERG S.A.

 

Szczegółowe sprawozdanie znajdziesz tutaj

 

Źródło: ERG