Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. poinformował o umowie z BASELL ORLEN POLYOLEFINS SPRZEDAŻ Sp. z o.o. Szacunkowa wartość umowy to około 24 000 000 złotych.

Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. poinformował o umowie z BASELL ORLEN POLYOLEFINS SPRZEDAŻ Sp. z o.o., której podpisanie nastąpiło w trybie korespondencyjnym. Umowa powyższa zapewnia Emitentowi bezpieczeństwo w zakresie zaopatrzenia surowcowego oraz daje możliwość prowadzenia racjonalnej polityki w zakresie kształtowania cen swoich produktów. Szacunkowa wartość umowy to około 24 000 000 złotych.

Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. prognozuje osiągnięcie w roku obrotowym 2006 następujących wyników finansowych: Przychody netto ze sprzedaży: 59 000 000 zł. EBIDTA: 5 800 000 zł. Zysk netto: 3 500 000 zł. Podstawy i istotne założenia prognozy: - Utrzymanie się udziału surowca w kosztach na poziomie roku 2005 - Zrealizowanie inwestycji zwiększających wolumen sprzedaży towarów wysoko przetworzonych (folie trójwarstwowe i folie moletowane) oraz realizacja inwestycji w Wydziale Wyrobów Wtryskowych poszerzających asortyment produkowanych dotychczas wyrobów.

Przedmiotem działalności Spółki - Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice - ERG" Spółka Akcyjna jest produkcja na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych oraz taśm samoprzylepnych. Wyroby produkowane przez ZTS Ząbkowice - ERG S.A. charakteryzują się wysoką i powtarzalną jakością, co zapewnia wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Źródło: Informacje - Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice - ERG"
Źródło: ''