Producenci sprzętu elektronicznego: Braun, Electrolux, Hewlett Packard i Sony założyli w Polsce Europejską Platformę Recyklingową. Będzie ona zajmować się zbieraniem i recyklingiem zużytego sprzętu oraz opakowań wraz z firmą CCR. Prawo nakazuje producentom rozpoczęcie w 2006 r. zbierania i recyklingu urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Co roku na polskim rynku pojawia się 30 tys. ton zużytego sprzętu, z czego 80 proc. powinno trafić do odzysku.

Europejska Platforma Recyklingowa będzie brała czynny udział w zagospodarowaniu części z około 30 000 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które według szacunków, co roku powstaje w Polsce.

Europejska Platforma Recyklingowa, założona w 2002 roku przez firmy Braun, Electrolux, Hewlett Packard i Sony, ogłosiła utworzenie polskiej spółki akcyjnej, która będzie zajmować się zbieraniem i recyklingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (Waste from Electronic and Electrical Equipment -WEEE) w Polsce.

Zadania na rynku polskim

Europejska Platforma Recyklingowa (ERP) zamierza odzyskiwać i ponownie przetwarzać część, odpowiadającą udziałowi rynkowemu należących do niej firm, z szacowanych 30 000 ton odpadów elektronicznych, które co roku powstają w Polsce. Głównym wykonawcą odpowiedzialnym za zajęcie się wszelkimi działaniami operacyjnymi w imieniu Europejskiej Platformy Recyklingowej została firma CCR. Do jej zadań będzie należało zbieranie odpadów, logistyka z tym związana, recykling oraz praca administracyjna niezbędna do dostosowania się do polskiego ustawodawstwa związanego z dyrektywą WEEE. Pojęcie „odpady elektroniczne” oznacza zużyte urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy i audio-wizualny.

Celem Europejskiej Platformy Recyklingowej jest obniżenie całościowych kosztów związanych ze zbieraniem i recyklingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEEE). Niższe koszty ponoszone na ten cel przez producentów oznaczają w efekcie także korzyść dla konsumentów.

Ocenia się, że polskie ustawodawstwo związane z WEEE, a także działanie organizacji odzysku, pozwoli zmniejszyć ilość tego typu odpadów trafiających w naszym kraju na wysypiska nawet o 80%, znacznie redukując ich szkodliwy wpływ na środowisko.

Ustawodawstwo nakazujące producentom rozpoczęcie w 2006 roku zbierania i recyklingu urządzeń elektronicznych i elektrycznych zaczęło obowiązywać w Polsce w październiku b.r.

Europejska Platforma Recyklingowa działa już w Austrii i Irlandii i oczekuje pozwolenia na rozpoczęcie działalności w Portugalii i Hiszpanii, zgodnie z ustawodawstwem WEEE obowiązującym w tych krajach.

Cztery inne kraje, które od początku były w obszarze zainteresowania Europejskiej Platformy Recyklingowej (Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania) zostaną do niej wkrótce włączone, zgodnie z specyficznymi wymogami obowiązującego w każdym z nich prawa.

ERP jest pierwszym porozumieniem powstałym w związku z unijną dyrektywą dotyczącą zagospodarowania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEEE), które zaczęło działać jednocześnie w kilku krajach w Europie. Dzięki temu jako pierwsze będzie przekazywało konsumentom korzyści związane z wykorzystaniem międzynarodowej organizacji i logistyki działań recyklingowych.

Źródło: Rzeczpospolita, Dane Europejskiej Platformy Recyklingowej
Źródło: ''

Komentarze

  • dobra sprawa

    Sprawa bardzo dobra i na czasie obawiam sie iż nieswiadomośc władz nie pozwoli na szybkie ruszenie . Zapraszam na moja strone http://odpady.admex.net/archiwum.htm Zycze miłego dnia z poważaniem Tadeusz Garlicki