Butelki wykonane z PET-u stwarzają właściwe pod względem barierowości opakowanie dla piwa a także soków i sezonowych napojów owocowych. Są to lekkie opakowania stwarzające wymaganą barierę dla CO2 i nie zmieniające walorów smakowych, koloru i podatności pakowanego napoju do wytwarzania odpowiedniej piany w chwili konsumpcji.

Rynek takich wyrobów jest rynkiem szybko rosnącym, na którym eliminowane są droższe w otrzymaniu i cięższe dla transportu opakowania szklane. Poniżej przedstawiono produkcję opakowań jednostkowych (butelki PET) w wybranych europejskich krajach w 2005 roku.Duży wzrost potrzeb na tego typu opakowania odnotowano w państwach Europy Centralnej i Wschodniej, szczególnie dotyczy to takich krajów jak Rosja czy Ukraina gdzie prowadzony jest program zmniejszający spożycie wyżej procentowych alkoholi na rzecz piwa. Butelki z PET są szczególnie poszukiwane jako opakowania dla soków owocowych i napojów gazowanych z ich dodatkiem. Opakowania o pojemności 0,25 do 0,35 litra lekkie, stanowiące barierę dla tlenu i dwutlenku węgla to obecnie na rynku Unii najbardziej poszukiwane opakowania. Szacuje się, że w 2005 roku popyt na tego typu opakowania wzrósł o 15%.

Źródło: European Plastics News
Źródło: ''