Dnia 28 lutego zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu, w którym nagrodą była najnowsza pozycja książkowa pt.: Recykling Odpadów Opakowaniowych autorstwa dr inż. Hanny Żakowskiej - eksperta w ekologicznej oraz prawnej tematyce związanej z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.


Na zadane przez nas pytanie "Czy odzysk energii jest recyklingiem?" otrzymaliśmy w sumie 345 zgłoszeń. Poprawna odpowiedź w konkursie brzmiała:
Odzysk energii NIE jest recyklingiem. Przesyłane do redakcji odpowiedzi nie zawsze były poprawne, stąd poniższe wyjaśnienia definicji:

Recykling najczęściej rozumiany jest jako wykorzystywanie odpadów technologicznych i surowców wtórnych do wytwarzania nowych produktów. Definicję recyklingu dzielimy jednak szczegółowiej na:
recykling materiałowy - w tym wypadku mowa o procesie ponownego przetworzenia materiałów odpadowych w celu wytworzenia wyrobu o przeznaczeniu pierwotnym lub innych przeznaczeniach oraz na:
recykling organiczny - rozumiany jako obróbkę tlenową (kompostowanie) lub beztlenową (biometalizacja) biodegradowalnych części odpadów opakowaniowych - proces taki przeprowadzany jest w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów w celu wytworzenia stabilnych pozostałości organicznych lub metanu.
Odzysk energii jest to proces spalania odpadów opakowaniowych - podstawowym celem procesu jest odzyskanie energii.Warszawa 2005,
ISBN 83-919737-2-7, Cena 45 zł


Z pośród nadesłanych poprawnych zgłoszeń wylosowaliśmy 3 zwycięzców konkursu, którzy otrzymują egzemplarz książki "Recykling Odpadów Opakowaniowych" - są to:

Pani Małgorzata Piotrowicz z Bydgoszczy

Pan Piotr Kumko z Kłodzka

Pan Robert Kostecki z Elbląga
Gratulujemy!
W publikacji zebrano w bardzo szerokim zakresie informacje na temat recyklingu odpadów opakowaniowych i usystematyzowano terminologię związaną z procesami odzysku, w tym recyklingu. Publikacja zawiera także propozycję zastosowania kryteriów oceny zakładów recyklingowych, które są jednym z najistotniejszych ogniw rynku gospodarki odpadami.
Osobne rozdziały zostały poświęcone materiałom biodegradowalnym i znakowaniu ekologicznemu opakowań.

Wydanie można zamawiać także:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
tel: (22) 842-20-11, 651-83-96, fax: (22) 842-23-03
e-mail: eko@cobro.org.pl
www.cobro.org.pl
Źródło: ''

Komentarze