Wysoka prędkość druku w dużych formatach, tańsze podłoża a jednocześnie znacząca świadomość jakości i bezpieczeństwa wymagają stosowania specjalnie dobranych systemów farb. W związku z tym faktem oraz stale rosnącymi wymaganiami stawianymi drukowi opakowań artykułów spożywczych producent farb hubergroup 1 lutego 2017 serię farb NATURA GA planuje zastąpić nową serią MGA NATURA.

Firma hubergroup z nową serią farb MGA NATURA do wysokonakładowego druku opakowań artykułów spożywczych

MGA NATURA charakteryzuje się lepszym zachowaniem na maszynie i spełnia wszystkie wymagania znanych producentów artykułów spożywczych. Farba przeznaczona jest specjalnie do produkcji opakowań o bardzo dobrych właściwościach organoleptycznych, szczególnie w przypadku, kiedy konieczna jest szybka dalsza obróbka arkuszy. Staranny dobór składników recepturowych i technologia produkcji gwarantują, że farby zawierają wyłącznie składniki, które nie migrują lub są przeznaczone do kontaktu z żywnością. Zaostrzone wytyczne MGA stosowane przez hubergroup zapewniają, że farby produkowane są zgodnie z zasadami GMP i spełniają wszystkie prawne wymogi druku opakowań artykułów spożywczych. Specjalna gwarancja MGA hubergroup w przyszłości obejmie wszystkie serie farb do druku opakowań artykułów spożywczych. Właściciele marek i drukarnie zdobędą w ten sposób gwarancję, że z farby nie przenikną w procesie druku żadne niepożądane substancje. Farby MGA NATURA dostępne są jako farby triadowe, w kolorach specjalnych wg klasycznych systemów komunikacji barwnej a także wg indywidualnego wzoru. 

Firma hubergroup to jeden z największych producentów farb drukowych, lakierów i środków pomocniczych. Posiada ona 40 przedsiębiorstw i 130 przedstawicielstw na całym świecie. Jest rodzinną firmą o ponad 250-letniej tradycji w branży farb drukarskich i dostarcza farby najwyższej jakości do produkcji opakowań, gazet i akcydensów. W roku 2016 grupa osiągnęła obrót roczny ok. 820 milionów Euro zatrudniając ponad 3500 pracowników. 

 

Więcej o hubergroup