Owijanie kartoników zawierających różnego rodzaju artykuły (wyroby cukiernicze, herbaty, farmaceutyki, kosmetyki) przysparza czasem kłopotów technicznych. O ile zgrzew pojedyńczy wzdłużny, najczęściej na dłuższym boku kartonika, jest wykonać stosunkowo łatwo, tak po dwóch jego stronach, gdzie folię musimy zagiąć i złożyć "w kopertę", bywają kłopoty.

Formowanie opakowania polega na nadtopieniu zewnętrznych powierzchni folii i połączeniu ich w tym momencie ze sobą. W sytuacji kiedy na formowanym bocznym owinięciu kartonika mamy 3, a czasem 6 warstw folii, przeprowadzenie przez nie przez bardzo krótki czas odpowiedniej ilości ciepła wymaganego do ich połączenia ze sobą może być trudne. Trudność ta dodatkowo powiększona jest o brak możliwości wytworzenia odpowiedniej siły nacisku gorącej szczęki maszyny pakującej, gdyż z drugiej strony folii jest poddający się naciskowi kartonik.

Znakomitym ułatwieniem w takiej sytuacji jest zastosowanie folii powlekanej dwustronnie lakierem akrylowym. Lakier ma niższą temperaturę topnienia niż zewnętrzne powierzchnie poszczególnych warstw folii i dzięki temu stanowić może dodatkowe spoiwo zwiększające pewność zgrzewu. Zastosowanie folii BOPP powlekanej lakierem, oprócz rozwiązania problemu technicznego formowania owinięcia, daje też szereg dodatkowych korzyści. Polipropylen, który naturalnie jest bardzo dobrą barierą na wilgoć, nie stanowi bariery dla przenikania tlenu (gazów, zapachów).

Znajdujące się w kartoniku wyroby mogą więc tracić swoją jakość, gdyż nie są odpowiednio w nim chronione (i to tak przed utratą aromatów jak i przed pochłanianiem zapachów przenikających z zewnątrz). Folie powlekane lakierem barierowość tę w sposób zdecydowany zwiększają wydłużając znacznie okres trwałości zapakowanych wyrobów. Folie te dzięki swoim doskonałym właściwościom optycznym i dotykowym zwiększają też wizualną atrakcyjność całego opakowania stwarzając wrażenie wyrobu "z wyższej półki". Tam, gdzie jest to niezbędne barierowość można jeszcze podwyższyć stosując folię powleczoną z jednej strony lakierem akrylowym, z drugiej natomiast PVdC.

Folie BOPP powlekane lakierami posiada w swojej ofercie Innovia Films, która razem z foliami oferuje też bezpłatną pomoc swojego serwisu technicznego pomagającego rozwiązywać różne problemy z zastosowaniem folii na całym świecie.

Obok folii powlekanych lakierami akrylowymi i PVdC do owijania różnego rodzaju kartoników oferowane są przez tą firmę również:

- folie BOPP posiadające możliwość lekkiego kurczenia się bez przechodzenia owiniętego w nie kartonika przez tunel grzewczy. Podczas procesu owijania, dostarczane folii przy zgrzewaniu ze szczęk ciepło powoduje, że zaczyna się ona lekko kurczyć powodując bardzo ciasne przyleganie do kartonika. Proces ten bardzo powoli może trwać jeszcze 1 lub 2 doby po zapakowaniu. Folia ta stosowana jest do owijania kartoników na świecie bardzo szeroko (m.in do papierosów, gdzie Innovia Films jest dostawcą nr 1 na świecie)

- folie celulozowe CellophaneTM i NatureFlexTM charakteryzujące się bardzo szerokim zakresem temperatur zgrzewu, właściwościami antystatycznymi, doskonałym zgięciem i wysoką barierowością. Folie te produkowane są z surowców odnawialnych, są biodegradowalne, a NatureFlexTM ma prawo być oznaczany znakiem przydatności do kompostowania. Folie celulozowe jako opakowania biodegradowalne nie są objęte obowiązkiem odzysku i recyklingu.


Źródło: ''