Frantschach Świecie, lider na krajowym rynku papieru do produkcji tektury falistej i papieru workowego /ponad 70 proc. akcji kontroluje międzynarodowa grupa Mondi Europe/, ubiegły rok może zaliczyć do udanych. Wielkość jego produkcji i sprzedaży (724 tys. ton) była najwyższa w historii spółki.

Na taki efekt składa się wzrost wydajności oraz słabnący złoty, co dla eksportera, którego ponad połowa produkcji trafia na eksport, nie jest bez znaczenia. Szacuje się, że ubiegłoroczne wyniki finansowe spółki (zwłaszcza zysk netto) byłyby jednak znacznie lepsze, gdyby nie utrzymujący się do dzisiaj spadek cen jej produktów w Europie oraz słabnący dolar.

Nieznane są prognozy finansowe na rok bieżący, jednak przedstawiciele firmy spodziewają się dalszego wzrostu sprzedaży, głównie dzięki wyższej wydajności pracy /niewykluczona jest redukcja zatrudnienia/ oraz dobrze przyjętego na rynku nowego produktu - papieru stosowanego w produkcji opakowań do żywności.

Ostatnie walne zgromadzenie /28.03 br./ akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie dywidendy. Na ten cel przeznaczono cały ubiegłoroczny zysk (145,5 mln zł) oraz ponad 100 mln zł zysków z lat wcześniejszych. Właściciel jednej akcji otrzyma 5 zł dywidendy. Rok wcześniej właściciel jednej akcji Świecia otrzymał 4,70 zł dywidendy.
Źródło: ''