Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego Janusz Witkowski uważa, że w II kwartale gospodarka nadal dobrze się rozwijała, choć nieco wolniej niż w bardzo dobrym I kwartale. W pierwszych trzech miesiącach roku wzrost gospodarczy był na poziomie prawie siedmiu procent (6,9 procent).

Dane o wzroście gospodarczym w II kwartale GUS poda w pierwszej dekadzie września. Zdaniem wiceprezesa Witkowskiego w drugiej połowie roku będzie trudno utrzymać tak wysoki wzrost gospodarczy jak w pierwszej połowie roku. Wiceprezes GUS zwrócił uwagę, że częściowo znikają już czynniki, które były siłą napędową naszej gospodarki w pierwszym półroczu. "Chodzi przede wszystkim o handel, który osiągnął rewelacyjne wyniki oraz bardzo wysoki wzrost produkcji" - powiedział profesor Witkowski.

Podkreślił jednak, że gospodarka wciąż jest na ścieżce wzrostu, o czym świadczą także wyniki lipca. Wiceprezes Witkowski podkreślił, że wszystko wskazuje na to, że tegoroczny wzrost gospodarczy będzie wyższy od założonego w ustawie budżetowej, czyli od pięciu procent.

Szybszy wzrost gospodarczy ma między innymi duże znaczenie dla rozwiązywania problemów bezrobocia. Bezrobocie w Polsce jest najwyższe wśród krajów Unii Europejskiej. GUS poinformował dziś, że stopa bezrobocia w lipcu była na poziomie 19,3 procent, czyli o 0,2 punktu procentowego niższa niż w czerwcu.

Wciąż jednak liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy przekracza 3 miliony osób.
Źródło: ''