Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w 2005 roku o 3,4%, podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS). Poprzednie szacunki GUS z 30 stycznia wskazywały na wzrost PKB w wysokości 3,2%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2005 roku wzrosła o 3,2% r/r. Wartość dodana w przemyśle wzrosła o 4,0 w ujęciu rocznym, w budownictwie wzrosła o 6,7%, a w sektorze usług rynkowych - o 3,2%. Spożycie indywidualne wzrosło o 2% r/r, a wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniósł 6,5% r/r.

Gus podał również, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w kwietniu o 0,7% m/m, w ujęciu rocznym inflacja również wyniosła 0,7%. W marcu 2006 roku roczny wskaźnik inflacji konsumenckiej wyniósł 0,4% wobec 0,7% w styczniu.

Źródło: ,
Źródło: ''