PET stworzony tak, aby dał wystarczającą barierę przeciwko przenikaniu powietrza to tylko jednowarstwowa butelka stworzona przez firmę Mossi & Ghisolfi z grupy (M&G), drugiego na świecie producenta PETu, który przejął zakłady PETu od Shell’a w roku 2000 i w ubiegłym roku kupił zakłady PETu od Rhodii w Brazylii. Materiał jest obecnie używany na butelki do piwa w Rosji.

Materiał ActiTUF łączy aktywne i pasywne właściwości barierowe wobec gazu. Aktywna bariera jest uzyskiwana poprzez właściwą technologię przedmuchiwania, podczas gdy bariera pasywna jest uzyskiwana albo przez włączanie naftalenów lub przez właściwą technologię poli-addycji. W przeciwieństwie do innych systemów oczyszczających z tlenu, nowa technologia jest nakierowana na reakcje z tlenem tylko wtedy, gdy pojemnik jest wypełniony napojem. Mówi się, że materiał tak samo nadaje się do recyklingu jak tradycyjny PET.

Początkowo, M&G będzie prowadziło marketing dla nowego materiału w Europie, ActiTUF będzie wprowadzany w Ameryce prawdopodobnie od 3 kwartału tego roku. Cena prawdopodobnie będzie ustalona w zakresie od 330 do 650 Euro za tonę ponad tą, która obowiązuje dla standardowego PETu. Rynkiem docelowym dla grupy M&G i tego produktu jest rynek napojów wrażliwych na tlen tj. napoje owocowe i piwo i zastąpienie szkła i puszek.

Pierwszym komercjalnym zastosowaniem materiału ActiTUF jest wprowadzona przez Interbrew butelka Pivopack dla Rosyjskiego piwa Klinskoye.
Źródło: ''