Z szacunków koalicji na rzecz opakowań przyjaznych środowisku Eko-Pak wynika, że tylko 20 tys. firm, czyli co czwarty przedsiębiorca, rozlicza się z recyklingu opakowań.

Ministerstwo Środowiska zaproponowało więc w nowych przepisach znaczące kary: 0,5 mln PLN za niewpisanie się do rejestru prowadzonego przez urzędy marszałkowskie. - Kary wzrastają dramatycznie, a w projekcie ustawy nie jest sprecyzowane, co mają zrobić firmy, które od dawna działają na rynku, ale nie rozliczały się z recyklingu - mówi Agnieszka Jaworska z Eko-Pak.

Zmiany zostały zapisane w dwóch ustawach dotyczących odpadów poużytkowych i opakowaniowych. Dotychczas w polskim prawie nie było rozróżnienia rodzaju odpadów, a przedsiębiorców obowiązywały przepisy o gospodarce odpadami, opłacie produktowej i depozytowej. Firmy podlegające przepisom ustaw o odpadach będą musiały się zarejestrować i rozliczać z recyklingu.

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku „Eko-Pak” powstała w roku 1995. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, skupiającą największe firmy produkcyjne głównie z branży spożywczej oraz chemicznej, które wykorzystują różnego rodzaju opakowania. Zrzeszamy też producentów opakowań - szkła i kartonów do płynnej żywności.

Stowarzyszenie jest członkiem EUROPEN – Europejskiej Organizacji na rzecz Opakowań i Środowiska, która reprezentuje interesy przedsiębiorców wobec instytucji Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Eko-Pak jest krajowym koordynatorem projektu pn. European Shopping Basket, realizowanego przez organizację Europen z siedzibą w Brukseli (European Organisation for Packaging and Environment), wspólnie ze szwedzkim instytutem badawczym STFI Packforsk.

Źródło: , www.eko-pak.com.pl
Źródło: ''