Tematem wiodącym II edycji konferencji Logistyka Odzysku jest Zrównoważony łańcuch dostaw - na drodze do społeczeństwa recyklingu.

KONFERENCJA „Logistyka Odzysku”


Data: 19.06.2012
Miasto: Warszawa

Organizator wydarzenia: Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
Strona www: www.logistykaodzysku.com
patron medialny opakowania.com.pl


Konferencja porusza tematykę zrównoważonego zarządzania odpadami w sieciach dostaw, mającą na celu ukazanie realnych korzyści z zaangażowania przedsiębiorców w te procesy a zarazem ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko.

Celem wydarzenia jest ukazanie realnych korzyści z zaangażowania przedsiębiorców w ww. procesy oraz ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko.


Osoba kontaktowa:
Imię i nazwisko: Agnieszka Karpińska, Kierownik Działu Recyklingu i Edukacji Ekologicznej
Email: agnieszka.karpinska@ekocykl.org
Tel: 515 118 981
Fax: 22 402 81 96
Źródło: ''