Mieczysław P. Sudnik został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Amcor PET Packaging w Polsce. Będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju spółki w regionie Centralnej i Wschodniej Europy. Koncern Amcor Ltd. plasuje się w gronie liderów międzynarodowego rynku opakowań. Rocznie generuje przychody na poziomie 14 miliardów USD.


Mieczysław P. Sudnik posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie zarządzania złożonymi strukturami organizacyjnymi. Pracował w Polsce, Grecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Hong-Kongu.W ciągu ostatnich pięciu lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego firmy Tetra Pak w Grecji. Odpowiadał również za działalność firmy na Malcie, Cyprze i w Izraelu - był związany z firmą Tetra Pak od 1987 roku.
Jako Dyrektor Generalny polskiego oddziału stworzył podstawy dynamicznej ekspansji firmy w regionie. W trakcie 10 lat zarządzania zbudował stabilną strukturę organizacyjną spółki i doprowadził do zdobycia przez firmę pozycji lidera.
W 1997 roku przejął zarządzanie oddziałem Tetra Pak w Irlandii. Firma osiągnęła wówczas wzrost przychodów na poziomie 20%. Po dwóch latach podjął się zadania rozwoju greckiego przedstawicielstwa koncernu. Karierę zawodową rozpoczął jako Marketing Manager w szwajcarskim oddziale Levi Strauss & Co. w Genewie. Pięć lat później związał się z firmą Santrade Ltd, odpowiadającą za operacje handlowe szwedzkiego producenta maszyn i narzędzi Sandvik.

Mieczysław P. Sudnik - Dyrektor Zarządzający Amcor PET Packaging w Polsce.

W latach 1986-1987 współpracował z firmą doradczą Gira Research Association.
W 1987 roku podjął się stworzenia polskiego oddziału Tetra Pak.

Mieczysław P. Sudnik jest doktorem nauk o zarządzaniu Bournemouth University Business School w Wielkiej Brytanii odbierając dyplom Doctor of Business Administration.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem relacjami z klientem.
Z wyróżnieniem ukończył studia MBA w Manchester Business School. Uczestniczył jako prelegent w licznych międzynarodowych seminariach i konferencjach.
Amcor PET Packaging jest wiodącym dostawcą opakowań typu PET. Opakowania dostarczane przez Amcor stanowią podstawę przechowywania i ochrony wszelkiego rodzaju napojów chłodzących, izotonicznych i alkoholowych, jak również wody, soków i sosów.
Amcor Pet Packaging dysponuje 70 fabrykami usytuowanymi w 23 krajach świata.
Stanowi część koncernu Amcor Ltd., który jest jedną z największych globalnych organizacji produkujących opakowania z plastiku, włókien, metalu i szkła. Amcor Ltd. świadczy szeroko rozumiane usługi związane z opakowaniami. Amcor PET Packaging zatrudnia około 5,8 tys. pracowników na całym świecie. Roczna sprzedaż kształtuje się na poziomie 2,3 miliarda USD.

Źródło: ''