Poziom recyklingu stłuczki szklanej jest regulowany przez dyrektywy Unii Europejskiej. Zakładają one stały wzrost zużycia surowców wtórnych. Do realizacji ustawowych poziomów odzysku i recyklingu najbardziej ze wszystkich surowców brakuje właśnie stłuczki szklanej.

W Polsce, jednym z czołowych producentów opakowań szklanych, utrzymuje się on na poziomie znacznie niższym niż w krajach starej „15”. Dlatego aby spełnić unijne wymagania, będzie musiał w najbliższych latach nieustannie rosnąć. Dodatkowo, dotychczasowe tendencje wskazują, że wzrastać będzie zużycie przez polskich konsumentów opakowań szklanych.Źródło: Krynicki Recykling S.A. - www.krynicki.pl
Źródło: ''