Szwajcarska grupa opakowaniowa Model Holding połączyła swoje spółki w Polsce. Fuzja Model Opakowania (www.model.pl) z TekPak ma zmniejszyć koszty operacyjne.

W związku z realizacją długofalowej strategii rozwoju firmy Model w Polsce, a także dążeniem do uproszczenia struktur organizacyjnych, z dniem 01.02.2008 roku, nastąpiło połączenie zakładów: Model TekPak Sp. z o.o. w Czosnowie z Model Opakowania Sp. z o.o. w Biłgoraju. Nowo powstała Spółka rozpoczęła działalność pod nazwą: Model Opakowania Sp. z o.o. Zarząd Modelu Opakowania z Biłgoraja fuzję tłumaczy polityką koncernu, który chce mieć w każdym kraju jedną spółkę zależną. Połączenie ma też zmniejszyć koszty operacyjne i stworzyć możliwość renegocjacji kontraktów handlowych.

Z raportu grupy kapitałowej Model Opakowania wynika, że za 2005 r. strata netto wyniosła 1,5 mln PLN, a za 2006 roku 2,6 mln PLN. Pogorszenie wyników to skutek m.in. podwyżki cen papieru przy jednoczesnym utrzymaniu się na tym samym poziomie cen opakowań tekturowych produkowanych przez spółkę. Przedstawiciele Modelu Opakowania nie ujawniają, czy w 2007 roku udało się zatrzymać stratę. Znane są natomiast zeszłoroczne przychody byłej grupy - 170 mln PLN (4 lata temu było to 104 mln PLN).

Spółka chce się wzmacniać na polskim rynku. Od 2006 roku realizuje wart kilkadziesiąt milionów złotych program inwestycyjny, który zakłada rozbudowę powierzchni produkcyjno-magazynowych oraz modernizację i unowocześnianie parku maszynowego. Większość inwestycji przeprowadzanych jest w zakładach dawnego TekPaku.

Źródło: Rzeczpospolita, www.modelgroup.com
Źródło: ''