Walne zgromadzenie spółki Mondi Packaging Paper Świecie przegłosowało propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 245 mln zł (4,9 zł/akcja). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 31 marca, a wypłata ma nastąpić 2 maja.

Mondi Packaging Paper Świecie S.A. jest producentem wysokiej jakości papierów do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych. Swój sukces firma przypisuje zdolności zaspakajania potrzeb klientów utrzymujących niezmienny popyt na jej wyroby. W 2004 roku przychód firmy wyniósł ponad 1.306,5 mln PLN. Dzisiaj, z eksportem przekraczającym 75% całkowitej sprzedaży, MPP Świecie jest jednym z pięciu głównych producentów asortymentów opakowaniowych dla przemysłu produkcji worków i tektury falistej w Europie.

Spółka produkuje rocznie prawie 760.000 ton papieru dla przemysłu wytwarzającego tekturę falistą i worki papierowe.

Działania Firmy dotyczą dwóch głównych obszarów: produkcji papierów do produkcji tektury falistej: kraftliner, testliner, extra topliner, sc fluting, fluting fresco i wb fluting oraz produkcji papieru workowego, standardowego, półrozciągliwego i rozciągliwego.

Źródło: Informacje Mondi Packaging Paper Świecie S.A., Parkiet
Źródło: ''