Mondi Packaging Paper Świecie zamknął rok 2004 rekordową wielkością produkcji i sprzedaży. Dzięki temu akcjonariusze spółki mogli zadecydować o wypłacie kolejnej, wysokiej dywidendy w wysokości 4 PLN na akcję.

Frantschach Świecie, lider na krajowym rynku papieru do produkcji tektury falistej i papieru workowego, ubiegły rok może zaliczyć do udanych. Wielkość jego produkcji i sprzedaży była najwyższa w historii spółki. Podobnie zysk netto, który wyniósł 310 mln zł. - Ważny dla inwestorów wskaźnik ROE, który pokazuje tempo mnożenia przez spółkę pieniędzy akcjonariuszy, wyniósł 42 proc.

Firma osiągnęła najwyższy wskaźnik rentowności wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Dla porównania ROE najlepszych krajowych banków giełdowych nie przekracza 20 proc. Wyniki byłyby jednak gorsze, gdyby nie trafna prognoza kursów walutowych przez Świecie - czołowego krajowego eksportera (na eksport trafia 75 proc. jego produkcji). Zabezpieczenie przed umacniającym się złotym przyniosło mu 70 mln zł zysku.

Przedstawiciele Świecia nie podali prognoz finansowych na ten rok. - Zysk netto będzie niższy. Nie sprzyja nam coraz mocniejszy złoty oraz słabnący dolar, który promuje zagranicznych producentów papieru z krajów rozliczających się w amerykańskiej walucie. W Polsce wciąż brakuje drewna, którego ceny wzrosły w ubiegłym roku o 13 proc. - powiedział na konferencji prezes Świecia Maciej Kunda.

Prezes skarżył się na stagnację w Europie Zachodniej, która zmniejsza popyt na najbardziej rentowny dla spółki produkt - papier workowy.

Ostatnie (9 marca) walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie dywidendy. Tak jak w poprzednich latach będzie wysoka, bo spółka przeznaczy na nią 200 mln zł. Na jedną akcję przypadnie 4 zł - prawie 7 proc. środowej ceny papieru na giełdzie.

Plany rozwoju

MPP Świecie podtrzymuje na 2005 rok utrzymanie wskaźnika ROCE na wysokim poziomie. Firma zamierza przeznaczyć na wydatki kapitałowe 16,6 mln euro i osiągnąć poziom kapitału pracującego na poziomie nie wyższym niż 18 % sprzedaży netto.

W zakresie działalności operacyjnej MPP Świecie zamierza utrzymać dotychczasowy wysoki poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych maszyn papierniczych, przy jednoczesnej koncentracji sprzedaży na rynkach dających najwyższą stopę zwrotu. Spółka analizuje również możliwości dalszego rozwoju działalności poprzez kolejne działania inwestycyjne oraz akwizycyjne.
Źródło: ''

Komentarze

  • Dywidendy

    w TYM ROKU NIE WYPŁACACIE ZBYT WYSOKICH DYWIDENDÓW ALE I TAK SIĘ CIESZĘ CIEKAW JESTEM CZY POWTÓRZY SIĘ SYTUACJA Z LAT POPRZEDNICH I ICH CENA WYNIESIE 8ZL

  • ZYSKI!!!!!!!

    Zyski są świetne i zadawalające,ale!!!podwyżka płac dla załogi jest żenująca,jak mozna traktować ludzi w ten sposób,ludzi którzy w te zyski wkładają tyle ciężkiej pracy a firmie przychodzi tak łatwo chwalić sie osiągnieciami a zapominają o załodze.