Jak podał "Analytical Chemistry": Wynaleziono nową metodę oceny jakości zapakowanych farmaceutyków bez otwierania opakowania.

Sprzedaż sfałszowanych leków to poważny problem w wielu rozwiniętych krajach świata. W ubiegłym roku z amerykańskich i brytyjskich aptek wycofano ogromne ilości podrobionych leków przeciwko malarii. Jednak obecnie stosowane metody wykrywania podróbek są wysoce inwazyjne i prowadzą do zniszczenia całych partii badanych farmaceutyków. Wymagają bowiem otwarcia opakowania leku, a raz otwarte opakowanie wyklucza produkt z dalszej sprzedaży.

Pavel Matousek i Charlotte Eliasson z Rutherford Appleton Laboratory Didcot w Oxfordshire w Wielkiej Brytanii opracowali nową metodę weryfikacji autentyczności produktów farmaceutycznych. Jest to technika całkowicie nieinwazyjna, umożliwia bowiem analizę ich składu bez konieczności otwierania opakowań. Opiera się na udoskonalonej formie spektometrii ramanowskiej - podstawowego narzędzia identyfikacji molekuł. Nowa metoda pozwala badać nawet najgłębsze warstwy materiału, nieosiągalne dla standardowej techniki Ramana. Dzięki temu możliwe stanie się analizowanie składu leków i określanie ich autentyczności, nawet poprzez opakowania - mówią autorzy. - I to zarówno papierowe, jak i plastikowe, w formie tabletek, jak i kapsułek.

Spektroskopia to technika analityczna polegająca na generowaniu widm i badaniu ich właściwości. Służy do zdobywania informacji o badanej substancji - jej składzie atomowym, budowie chemicznej, strukturze jej powierzchni. Techniki spektroskopowe stosuje się masowo w chemii, fizyce, astronomii, a także w przemyśle.

Spektroskopia Ramana jest jedną z technik spektroskopowych, skupiającą się na pomiarze promieniowania rozproszenia fotonów. Pozwala ona na badanie nawet śladowych ilości substancji.

Źródło:
Źródło: ''