W ciągu najbliższych tygodni, po przerwie wakacyjnej, Sejm zajmie się nowelizacją polskiej ustawy prawo farmaceutyczne, która ma uwzględnić nowe unijne przepisy o zmianie opakowań lekarstw.

Zgodnie z unijną dyrektywą, od 1 stycznia 2010 roku wszystkie polskie leki powinny zmienić opakowania na bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Chodzi między innymi o to, żeby informacje na opakowaniach były podawane także pismem Braille'a.

Według ministerstwa zdrowia jeśli jakiś lek trafi do obrotu np. w grudniu 2009 roku w dotychczasowym opakowaniu, a data przydatności do użytku leku będzie dłuższa niż do 1 stycznia 2010 roku, to lek nie zostanie wycofany z rynku, a będzie mógł obowiązywać do końca daty ważności.

Zmiana przepisów nie powinna spowodować wzrostu cen leków. Według szacunków ministerstwa zdrowia, koszt wyprodukowania jednego takiego opakowania wyniesie średnio około 2 groszy. Wszystkie firmy będą miały czas na przygotowanie nowych opakowań, tak aby stare nie zostały zmarnowane. Jest bardzo dużo czasu, żeby się przygotować.

Zmiana opakowań lekarstw będzie jednak poważnym wyzwaniem finansowym i organizacyjnym, gdyż w Polsce jest mało drukarni, które mogą drukować pismo Braille'a. W związku z tym może to w dłuższym okresie czasu też wpłynąć na cenę leków.

Źródło:
Źródło: ''