Nie udała się oferta publiczna Plast-Boksu, producenta opakowań z tworzyw sztucznych. Zarząd słupskiej spółki przydzielił inwestorom zaledwie 2,25 mln akcji serii F z łącznej puli 4,3 mln oferowanych walorów.

Papiery firmy sprzedawano w ramach emisji z prawem poboru po 10 zł. W czwartek akcje Plast-Boksu wyceniono na 10,61 zł. Tym samym spółka pozyska z emisji ponad 22,5 mln zł brutto, choć jej oczekiwania wynosiły 43 mln zł. Z tej kwoty większość miała być przeznaczona na budowę i wyposażenie nowego zakładu w Redzikowie. Tam też zarząd chciał przenieść fabrykę ze Słupska na teren Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ponad 10 mln zł od akcjonariuszy miało sfinansować budowę nowego zakładu na Ukrainie, gdzie rynek na produkty firmy jest bardzo chłonny. Na pytanie czy dotychczasowe zamierzenia pozostaną aktualne firma odpowie w komunikacie za kilka dni. Waldemar Pawlak, członek zarządu spółki nie wykluczył zarówno sięgnięcia po finansowanie zewnętrzne, jak i rezygnację z części planów inwestycyjnych.

Źródło: Parkiet
Źródło: ''