Polilaktyd to biodegradowalne tworzywo mające swoje zastsowanie w produkcji kubeczków oraz folii do pakowania warzyw. Jednak w Polsce nie wykorzystuje się potencjału tego surowca.

Nowa technologia dla tworzyw biodegradowalnych

Wysokie koszty produkcji wykluczają polilaktyd jako alternatywę dla tworzyw konwencjonalnych. Naukowcy z holendreskiego KU Leuven znaleźli rozwiązanie tego problemu. W czasopiśmie "Science" opublikowane zostały wyniki badań nad prostszym procesem wytwarzania PLA. Innowacyjną metodę ma cechować się przede wszystkim brakiem odpadów.

Produkcja polilaktydu wymaga przwtworzenia cukru pochodzącego np. z kukurydzy czy trzciny cukrowej. W procesie fermentacji cukier ten zamienia się w kwas mlekowy, substrat dla łańcuchów polilaktydu. Odpowiednie warunki powodują, że polimer po kilku latach ulega biodegradacji. Wyroby z PLA mogą być poddawane kompostowaniu przemysłowemu oraz recyklingowi. Dodatkowo tak wykonane materiały są biokompatybilne i mogą znaleźć zastosowanie w produkcji wchłanialnych nici chirurgicznych, a także w technologii druku 3D. Na cenę polimeru znaczny wpływ mają koszty poszczególnych etapów pośrednich. Jednym z kosztowniejszych procesów jest przetwarzanie kwasu mlekowego w reaktorze przy odpowiednich warunkach. W ten sposób powstaje półprodukt, który następnie jest rozrywany i przetwarzany na elementy niezbędne do budowy PLA. Produkcja tak wysoko jakościowego materiału jest bardzo kosztowna. Ponadto podczas takiego procesu wykorzystuje się metale i wytwarza odpady.

Nowa technologia opracowana przez naukowców z KU Leuven ma szansę zrewolucjnonizować produkcję polilaktydów. Kosztowne procesy zachodządce w reaktorze mogą zostać przyspieszone dzięki zastosowaniu katalizatora mineralnego o porowatej powierzchni. Zeolit pozwoli na  wyselekcjonowanie odpowiedniego typu na podstawie porowatego kształtu i da możliwość przetworzenia kwasu mlekowego bezpośrednio w molekuły tworzące PLA. Pozwala to pominięcie wytwarzania półproduktu o bardziej skomplikowanej strukturze, która nie mieści się w porach zeolitu. Innowacyjna metoda posiada wiele zalet, w porównaniu do tradycyjnej technologii. Dzięki niej możliwa jest produkcja większej ilości PLA, nie wytwarzając przy tym odpadów i nie wykorzystując w całym procesie metali. Ponadto cała produkcja jest tańsza, dzięki pominięciu jedenego z wcześniejszych kroków. Nowa technologia została opatentowana przez KU Leuven i sprzedana jednemu z przedsiębiorstw planujących rozwinąć produkcję na skalę przemysłową.