Jak donoszą Gazeta Wyborcza i Ekoinfo firmy odbierające odpady muszą teraz opisać skład, kolor, konsystencję i zapach odbieranych odpadów opakowaniowych i komunalnych. Następnie taką charakterystyka śmieci powinna trafić do kierownictwa wysypiska. Opis odpadów musi posiadać przy sobie również brygadzista śmieciarki przy każdym wjeździe na składowisko. Ponadto opisy te muszą być poddawane weryfikacji.

Zgodnie z nowym przepisem zarząd składowiska powinien raz na miesiąc pobierać próbki odpadów od każdej z firm i przechowywać je następnie przez miesiąc w lodówce. Rozporządzenie to jest dostosowaniem naszych przepisów do prawa unijnego i ma zapobiegać przedostawaniu się na składowisko odpadów niedozwolonych lub niebezpiecznych.

Źródło: Gazeta Wyborcza, Ekoinfo
Źródło: ''