Owen - Illinois (OI, Toledo, Ohio /USA; www.o-i.com) jeden z światowych liderów produkujących opakowania szklane postanowił sprzedać swój dział opakowań tworzywowych.

O-I sprzeda dział opakowań tworzywowych

Dział opakowań tworzywowych Owen - Illinois w 2006 roku uzyskał sprzedaż swoich produktów na poziomie 770 mln USD (600 mln EURO) taki wynik to około 10% całej sprzedaży grupy (około 5.6 mld USD).

Owens-Illinois sprzedaje świetnie prosperujący dział wytwórczy bo mam długi na poziomie około 5 mld USD. Dział opakowań z tworzyw O-I jest rozbudowany głównie w USA. Zajmuje się głównie produkcją opakowań dla artykułów ochrony zdrowia oraz systemów zamknięć. Jest także ważnym producentem na rynku opakowań farmaceutycznych, opakowań dla żywności i napojów, artykułów AGD, artykułów chemicznych i artykułów ochrony osobistej.

Koncern OWENS-ILLINOIS z siedzibą w Toledo, w stanie Ohio specjalizuje się z produkcji opakowań szklanych i plastikowych oraz technologii maszyn i urządzeń dla branży opakowaniowej. Posiada zakłady produkcyjne w 23 krajach. Od blisko siedemdziesięciu lat jego akcje notowane są na giełdzie nowojorskiej (O-I). W roku 2001 obroty koncernu przekroczyły 6 miliardów dolarów amerykańskich. OWENS-ILLINOIS jest liderem na światowym rynku opakowań szklanych, gdzie co drugie wyprodukowane opakowanie powstaje w jego filii lub u jego licencjobiorców. Jest największym producentem tych opakowań w Ameryce Północnej i Południowej, Australii, Nowej Zelandii oraz jednym z największych producentów w Europie.

Od początku swojej obecności w Polsce OWENS-ILLINOIS zainwestował w Hucie Szkła Jarosław, a później również w Hucie Szkła Antoninek ponad 130 milionów dolarów, dostarczając najnowszą światową technologię produkcji opakowań szklanych, która zapewnia wysoką jakość wyrobów oraz efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i energii przy zachowaniu europejskich norm oddziaływania na środowisko naturalne.

Huta Szkła Jarosław i Huta Szkła Antoninek współpracują z najbardziej renomowanymi krajowymi i międzynarodowymi klientami z branży produkcji odżywek dla dzieci, soków, przetwórstwa żywności oraz piwa. Znaczna ilość wyrobów obu zakładów jest eksportowana w ramach międzynarodowych umów koncernu OWENS-ILLINOIS z jego globalnymi partnerami. Oba zakłady OWENS-ILLINOIS w Polsce posiadają certyfikaty ISO 9001. OWENS-ILLINOIS intensywnie rozwija też na terenie kraju system odzysku i recyklingu zużytych opakowań i odpadów szklanych, które zmniejszają znacząco masę oraz koszty odpadów komunalnych i w 100% wykorzystywane są ponownie do produkcji, czyniąc szkło najbardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego materiałem opakowaniowym.

Źródło: www.o-i.pl
Źródło: ''