Zarząd Ciech SA poinformował, że 27 marca 2007 r. podpisane zostały z podmiotami wchodzącymi w skład grupy Owens Illinois z siedzibą w One Michael Owens Way Perrysburg (producent opakowań szklanych) warunki sprzedaży przez Ciech SA sody ciężkiej na rok 2007. Przewidywana łączna wartość dostaw: ok. 78 mln złotych.

Dzięki temu zakupowi zakłady-huty Owens Illinois w Polsce będą miały zapewnioną ciągłość produkcyjną.

OWENS-ILLINOIS jest największym światowym producentem opakowań szklanych. O jego wielkości może świadczyć fakt, że co drugie opakowanie szklane na świecie wykonane jest w jego zakładach, firmach afiliowanych lub w fabrykach korzystających z jego technologii.

W latach 90-tych polski rynek opakowań szklanych zainteresował zagranicznego inwestora. W 1993 r. Owens-Illinois został partnerem strategicznym Huty Szkła JAROSŁAW S.A., a w 1998 r. odkupił większość udziałów Huty Szkła ANTONINEK Sp. z o.o. od dotychczasowego głównego inwestora - UNP Holdings BV. Dwie polskie huty dołączyły więc do rodziny światowego giganta.

Źrodło: Ciech SA
Źródło: ''