Najnowszy newsletter Plastics Information Europe (PIE, Bad Homburg/Niemcy; www.pieweb.com) podał analizę europejskiego rynku tworzyw za ostatni okres.

Autorzy w najnowszym newsletterze podkreślili przede wszystkim, że w poprzednim miesiącu nastąpiło ustabilizowanie się cen tworzyw. Wyjątkiem były jedynie tworzywa ABS oraz PA, których cena wzrosła w ciągu miesiąca o około 40 EURO za tonę. Pomimo okresu letniego europejscy dostawcy zaobserwowali wysoki poziom zamówień na wszystkie tworzywa. Taka tendencja występuje również w sierpniu.

W newsletterze PIE podano również, że wskutek wysokich temperatur wystąpiło w Europie duże zapotrzebowanie na butelki PET.

Źródło:
Źródło: ''