Pod koniec grudnia Plast-Box S.A. podpisał umowę z producentem tworzyw sztucznych Petrofina S.A. z siedzibą w Brukseli na sprzedaż polipropylenu.

Umowa ma charakter ramowy i zawarta została na czas określony do 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem umowy jest sprzedaż polipropylenu produkowanego przez Petrofina S.A.

Kontrakt nie precyzuje wartości. Na podstawie przewidywanych cen tworzyw i przyjętych ilości zakupu wartość kontraktu szacuje się na około 10 milionów złotych.

Wartość szacunkowa umowy przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.


Źródło: ''