Na zwołanym NWZA spółki Plast-Box akcjonariusze przegłosują uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Z propozycji zmian w statucie wynika, że kapitał zostanie podwyższony z kwoty 7,45 mln zł do 10,75 mln zł w drodze emisji do 660 tys. akcji serii E o wartości nominalnej 5,0 zł.

Źródło: Puls Biznesu, Plast-Box
Źródło: ''