Zarząd PTS Plast-Box podpisał umowę z Grupą Bekuplast oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Zarząd PTS Plast-Box podpisał umowę z Grupą Bekuplast dotyczącą produkcji pojemników z tworzyw sztucznych, a także umowę z producentem tworzyw sztucznych Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Przedmiotem umowy z Bakuplast, zawartej na czas określony do 31 grudnia 2009 roku, jest produkcja i dostawa pojemników z tworzyw sztucznych w asortymencie i ilościach określanych w zamówieniach. Wartość kontraktu szacowana jest na około 35 milionów złotych.

Umowa Plast-Boxu z Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. ma charakter ramowy i zawarta została na czas określony do 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem umowy jest sprzedaż powyżej 2.500 ton polipropylenu produkowanego przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Kontrakt nie precyzuje wartości. Na podstawie przewidywanych cen tworzyw i przyjętych ilości zakupu wartość kontraktu szacuje się na około 10 milionów złotych.
Źródło: ''

Komentarze

  • Very very goood!

    Very very good that you develop your factory and make big progress.Your effort must be appreciated!!!!