Plast-Box w strategii na lata 2007-09 zakłada utrzymanie 20% dynamiki wzrostu przychodów, osiągnięcie skokowego wzrostu marży na poziomie powyżej 23% i rentowności netto od 3 do 5%

Spółka dynamicznie rozwija działalność na Ukrainie, widząc potencjał tego rynku. "Zakładamy, że przychody grupy w najbliższych latach będą rosły o 20 proc. rocznie. Wzrost w Polsce będzie niższy niż na Ukrainie. Ukraiński rynek ma ogromny potencjał. Gdybyśmy mieli kapitał i inwestycje na odpowiednim poziomie, nie byłoby problemu ze wzrostem przychodów w ciągu 3-4 lat o 80-100 proc." - powiedział Waldemar Pawlak, członek zarządu spółki.

"W ciągu 3-5 lat możemy osiągnąć na Ukrainie taką wielkość przychodów jaką mamy w Polsce, czyli około 50 mln zł" - dodał. Przedstawiciele spółki poinformowali, że zapotrzebowanie na rynku ukraińskim na produkty Plast-Boksu, czyli wiadra i skrzynki, jest dużo wyższe niż możliwości produkcyjne, które są wykorzystywane obecnie w 100 proc. Obecny program inwestycyjny spółki zakłada wydatki w wysokości około 11 mln zł na budowę i wyposażenie nowego zakładu na Ukrainie.

Budowa hali produkcyjnej ma potrwać od lutego do października 2008 roku, w ostatnim kwartale 2008 roku nastąpi instalacja urządzeń, rozpoczęcie produkcji planowane jest na styczeń 2009. Ta inwestycja pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych o około 30-40 proc. z możliwością dalszej rozbudowy.

Poza inwestycją na Ukrainie, spółka planuje przeznaczyć 25 mln zł na przeniesienie zakładu produkcyjnego ze Słupska do specjalnej strefy ekonomicznej oraz 4 mln zł na wdrożenie nowej technologii i nowych form do polskiego zakładu.

Plast-Box rozwój zamierza finansować z nowej emisji akcji, z której planuje pozyskać do 43 mln zł brutto.Spółka rozważa też zakup 20 hektarów gruntów na Ukrainie. "Bardzo poważnie myślimy o stworzeniu parku technologicznego na tym terenie, do którego zaprosilibyśmy inne firmy z Polski. Jeśli okazałoby się, że zabraknie nam środków na ten projekt, to wówczas zaprosilibyśmy do niego partnera. Prowadzimy obecnie rozmowy na temat kupna tego terenu" - powiedział Grzegorz Pawlak, prezes spółki.

Strategia Plast-Boksu przewiduje wypłatę dywidendy z zysku za 2007 rok. Przedstawiciele spółki nie chcieli podać więcej szczegółów. "Wszystko będzie uwarunkowane wielkością inwestycji, jakie będziemy prowadzić" - powiedział prezes. Plast-Box spodziewa się na koniec 2007 roku około 63 mln zł przychodów, z czego 10 mln zł wygeneruje zakład na Ukrainie. Po trzech kwartałach przychody grupy wyniosły 46,6 mln zł.

Podstawowym przedmiotem działalności Plast-Boxu jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (wiader i skrzynek plastikowych), dla przemysłu chemicznego i spożywczego. Spółka oferuje także palety plastikowe i pojemniki na odpady szpitalne.

Źródło: www.money.pl
Źródło: ''