Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach informuje, że w celu usprawnienia organizacji, poprawienia efektów działania i osiągnięcia oszczędności finansowych polegających m.in. na obniżeniu kosztów funkcjonowania dwóch spółek, podjął decyzję o połączeniu spółek.

W tym celu, w dniu dzisiejszym (01.04.2005) została podjęta decyzja o zatwierdzeniu planu połączenia Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach z Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 ust. 1 ksh. tj. łączenia przez przejęcie, przez przeniesienie całego majątku Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Suwary Spółka Akcyjna. Podstawową działalnością Suwary S.A. jest produkcja trójkątów ostrzegawczych i akcesoriów motoryzacyjnych zaś Suwary-Packing Sp. z o.o. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej. Połączenie ma na celu konsolidację działalności operacyjnej Spółek oraz połączenie struktur organizacyjnych Spółek.

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: http://demo.e-pap.pl
Źródło: ''