Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w I kwartale 2011 roku przychody w wysokości blisko 19,3 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł blisko 2,1 mln zł, natomiast zysk netto 490 tys. zł.

SUWARY - wyniki finansowe w I kwartale 2011
Pomimo wypracowanej bardzo wysokiej dynamiki wzrostu przychodów zysk netto był pod dużym wpływem rosnących cen surowców, które w przypadku Kartpol Group wzrosły o 30% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Obecnie Grupa jest w trakcie wprowadzania podwyżek cen swoich produktów, co będzie widoczne w wynikach finansowych kolejnych kwartałów.

W kwietniu 2011 roku Suwary przeprowadziły split akcji (podział akcji) oraz zakończoną sukcesem ofertę prywatną. Suwary pozyskały blisko 6,76 mln zł, które zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju, zgodnie z którą Spółka dynamicznie zwiększa swoje moce produkcyjne oraz planuje przeprowadzić w Polsce akwizycje jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych, dzięki czemu poziom EBITDA Suwary czterokrotnie wzrośnie do 2016 roku, w porównaniu z wynikiem osiągniętym na koniec 2009 roku.


Źródło: ''