Suwary S.A., znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych, od września 2009 roku kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, ogłosił dziś swoją nową strategię rozwoju. Zakłada ona, że Spółka dynamicznie zwiększy swoje moce produkcyjne oraz przeprowadzi w Polsce akwizycje jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych, dzięki czemu poziom EBITDA Suwary czterokrotnie wzrośnie do 2016 roku, w porównaniu z wynikiem osiągniętym na koniec 2009 roku.

SUWARY ogłaszają nową strategię rozwoju
Suwary zamierzają skupić się na działalności w atrakcyjnych segmentach opakowań dla branży motoryzacyjnej, budownictwa i przemysłu spożywczego oraz na dalszym rozwijaniu produkcji specjalnych opakowań z tworzyw sztucznych, szczególnie opakowań wielowarstwowych, dużych pojemników i zamknięć, które charakteryzują się wyższymi marżami. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, Spółka będzie wykorzystywała w produkcji materiały pochodzące z recyclingu. Spółka będzie również rozwijała wysokomarżową produkcję butelek PET przeznaczonych dla przemysłu spożywczego (szczególnie mleczarskiego, do sprzedaży soków i napojów bez konserwantów, przypraw, piwa), produktów farmaceutycznych, chemii gospodarczej i artykułów kosmetycznych.

Jednym z kluczowych elementów realizacji nowej strategii będzie budowa nowego zakładu w Ksawerowie, na należących do spółki gruntach objętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Do końca bieżącego roku zakończy się także proces restrukturyzacji Suwary, dzięki czemu Spółka będzie efektywniej zarządzana i przygotowana do skokowego zwiększenia swoich mocy produkcyjnych oraz wzrostu udziału w rynku opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce.

ZAŁOŻENIA NOWEJ DŁUGOTERMINOWEJ STRATEGII SUWARY

Suwary S.A. będą rozwijały się w równym stopniu zarówno w efekcie rozwoju organicznego, jak i poprzez planowane akwizycje.

Założenia strategii

Rozwój organiczny:
• Koncentracja na działalności w wysokomarżowych segmentach opakowań z tworzyw sztucznych:
o opakowania dla branży motoryzacyjnej, budownictwa, przemysłu spożywczego
o rozwijanie produkcji opakowań w podstawowym zakresie butelek i kanistrów o poj. 0,2-30 litrów łącznie z zakrętkami
o rozwój produkcji opakowań specjalnych dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
o rozwój dużych pojemników
• Budowa nowego zakładu w Ksawerowie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zwiększających moce produkcyjne
• Zastosowanie nowych urządzeń o zaawansowanej technologii zwiększających możliwości produkcji i ograniczających koszty
• Możliwość wykorzystania dotacji RPO (Regionalny Program Operacyjny)

Rozwój poprzez akwizycje:
• Przeprowadzona w 2010 roku akwizycja Kartpol Group Sp. z o.o. (światowy producent opakowań dla silikonów i klejów dla budownictwa) – wejście w nowy segment rynku
• Zakup w 2010 roku aktywów produkcyjnych Unipet – zdynamizowanie produkcji opakowań z PET
• Przejęcie jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych w okresie najbliższych 3 lat

Efekty realizacji strategii

Dzięki konsekwentnej realizacji strategii Suwary planują czterokrotny wzrost EBITDA względem wartości osiągniętej w 2009 roku:
• Pierwsze podwojenie EBITDA do 2012 roku
• Drugie podwojenie EBITDA do 2016 roku

INWESTYCJA W KSAWEROWIE

Należące do spółki SUWARY grunty o łącznej powierzchni blisko 3,9 ha, położone w Ksawerowie, zostały objęte Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Spółka ma zamiar wkrótce uzyskać zezwolenie na działalność w Strefie, a następnie rozpocząć inwestycje na jej terenie. Cała inwestycja będzie realizowana przez SUWARY TECH Sp. z o.o. (100% udziałów należy do SUWARY S.A.). Planowane inwestycje w Ksawerowie:
• Budowa nowego zakładu do produkcji opakowań i produktów pokrewnych do obecnej produkcji Suwary
• Rozszerzenie obecnej działalności prowadzonej przez Suwary w Pabianicach i zwiększenie istniejących mocy produkcyjnych, rozszerzenie asortymentu o butelki PET
• Produkcja pierwszych produktów zostanie uruchomiona już w IV kwartale 2011 r.
• Całkowity koszt inwestycji wyniesie 33,6 mln PLN i będzie prowadzony w dwóch etapach:
• - I Etap - realizacja 2011 – 2014 – 22,4 mln zł
• - II Etap - realizacja -2014 – 2016 – 11,2 mln zł


RESTRUKTURYZACJA SUWARY

Obecnie trwa proces restrukturyzacji Suwary S.A. który zakończy się do końca bieżącego roku. Kluczowe podjęte działania:
– Obniżenie bezpośrednich kosztów produkcji, dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu produkcją oraz wykorzystaniu efektów synergii w działalności Wentworth i Suwary oraz innych przejętych podmiotów, w zakresie wspólnej działalności rynkowej, a także przy zakupach surowców.
– Reorganizacja struktury organizacyjnej – lepsze i sprawniejsze zarządzanie dzięki efektom synergii zarówno z Wentworth jak i innymi przejętymi spółkami.
– Reorganizacja produkcji
– Poprawa technologii produkcji poprzez wprowadzenie nowych technologii z powodzeniem używanych i opatentowanych przez Wentworth (transfer know-how)
– Koncentracja produkcji Suwary na opakowaniach z tworzyw sztucznych wytwarzanych w Pabianicach
– Dodatkowe zwiększenie mocy produkcyjnych
– utworzenie nowego wydziału produkcyjnego w Bydgoszczy, który będzie produkował wyroby z tworzyw sztucznych metodą wtrysku
– organizacja powierzchni produkcyjnej dla nowej produkcji w zakresie rozdmuchu dla m.in. dużych pojemników (projekt otrzymał wsparcie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego)
– Wprowadzenie modelu zarządzania firmą według sprawdzonych standardów Grupy Wentworth

„Suwary to spółka o zdrowych fundamentach, działająca na perspektywicznym rynku opakowań z tworzyw sztucznych. Ma ona dobrą markę, jednak potrzebowała szeregu inwestycji, dzięki którym będzie mogła dynamicznie rozwinąć swoją działalność. Przejmując Suwary zdawaliśmy sobie sprawę, że olbrzymi potencjał jakim dysponuje spółka w połączeniu z naszymi innowacyjnymi technologiami oraz sposobem zarządzania, który z powodzeniem sprawdził się w Wentworth może przynieść bardzo dobre rezultaty. Jestem przekonany, że Suwary, przy wykorzystaniu know-how jakim dysponuje Wentworth oraz dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju stanie się jednym z wiodących podmiotów na rynku opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.


Źródło: ''