Zakłady Chemiczne w Policach kontynuują przygotowania planu restrukturyzacji, który ma przynieść oszczędności rzędu 130 mln zł rocznie. Główne planowane obszary zmian obejmują produkcję, sprzedaż, zakupy i finanse - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Police pracują nad restrukturyzacją, szacowane oszczędności 130 mln zł rocznie
Około trzech czwartych kosztów spółki stanowią koszty zmienne. Ich głównym składnikiem są koszty zużycia podstawowych materiałów do wyrobu nawozów - gazu ziemnego, fosforytów oraz soli potasowej, podaje portal http://stooq.pl

"Ponieważ koszty zmienne nie są w pełni kontrolowane przez spółkę, działania restrukturyzacyjne planowane do podjęcia są zorientowane głównie na redukcję kosztów stałych, które w 2009 roku wynoszą ok. 390 mln zł. Zapewnienie trwałego uzdrowienia i rentowności zakładu wymaga obniżenia kosztów stałych. Ze 130 mln złotych oszczędności, prezentowane dzisiaj inicjatywy przynoszą oszczędności na poziomie 50 mln złotych" - napisano w komunikacie Polic.

Wśród obszarów wymagających pilnych zmian znalazły się produkcja, sprzedaż, zakupy i finanse. Zamiary spółki obejmują obniżenie kosztów wytwarzania, zwiększenie efektywności oraz zwiększenie elastyczności produkcji nawozów. Do 2014 roku efektem zmian byłoby 79,8 mln zł przy konieczności poniesienia nakładów na poziomie 48,8 mln zł. Do konkretnych działań w tym obszarze należą m.in. optymalizacja instalacji mocznika, odchudzanie DAPu na linii NP, optymalizacja produkcji amoniaku i sucha separacja TiO2.

W obszarze sprzedaży zaproponowano m.in. rozwiązania zapewniające wzrost sprzedaży siarczanu żelaza, nowe formy nawozowe, wzrost sprzedaży AdBlue, skracanie łańcucha dystrybucji przy sprzedaży bieli tytanowej i zmiana zasad ustalania ceny krajowej nawozu w zależności od punktu docelowego odbioru/wysyłki. Efektem byłoby uzyskanie oszczędności 50,5 mln zł w ciągu 5 lat.

W obszarze zakupów zaproponowano m.in.: doraźne zakupy amoniaku w miejsce produkcji, zarządzanie przepływami pieniężnymi w zakresie planowanych zakupów.

W ramach restrukturyzacji finansowej przedstawiono propozycje działań związanych z kredytami bankowymi, zobowiązaniami wobec PGNiG, factoringiem i obrotem prawami do emisji CO2" - napisano w komunikacie Polic.
(PAP)
Źródło: ''