Zakłady Chemiczne Police SA zamknęły trzeci kwartał 2010 roku zyskiem netto w wysokości 10,9 mln zł. To pierwszy zysk spółki od ośmiu kwartałów - poinformowało we wtorek biuro prasowe Polic.

Przychody netto ze sprzedaży ZCh Police za trzeci kwartał 2010 r. wyniosły 525,2 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Osiągnięcie takiego wyniku, to przede wszystkim efekt poprawy koniunktury na rynku nawozów, których produkcja jest podstawową działalnością firmy.

EBITDA spółki (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) wyniosła 32,5 mln zł. W trzecim kwartale 2009 r. EDITDA Polic była na poziomie minus 116,8 mln zł.
W wydanym we wtorek komunikacie spółki napisano, że "firma powoli wychodzi z głębokiego kryzysu m.in. dzięki konsekwentnej realizacji działań naprawczych zawartych w programie restrukturyzacji."

Według prezesa Polic Zbigniewa Miklewicza "osiągnięcie przez firmę zysku w trzecim kwartale jest znakiem, że obrana przez nas droga restrukturyzacji, choć trudna i pełna wyrzeczeń, jest właściwa."
Prezes dodał, że "widać to także po kursie akcji spółki, który w ostatnim okresie znacząco wzrósł."

W ramach restrukturyzacji - jak można przeczytać w sprawozdaniu finansowym spółki za trzeci kwartał 2010 r. - ZCh Police planują m.in. redukcję zatrudnienia o 609 osób do końca 2011, sprzedaż aktywów nieoperacyjnych i wzbogacenie oferty produktowej. Restrukturyzacja ma kosztować 115,7 mln zł. Natomiast przewidywane oszczędności mają do 2015 r. wynieść 469,8 mln zł.
Jednym z elementów planu restrukturyzacji jest zamiana 150 mln zł krótkoterminowej pożyczki na ratowanie przedsiębiorstwa z Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) - na długoterminową pomoc publiczną.

ARP zgodziła się już na taką konwersję. Do przeprowadzenia takiej operacji wymagana jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej. Dotyczące tej sprawy dokumenty powinny do niej trafić do 25 listopada.

(PAP)
Źródło: ''