Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (Dz.U. 109 Poz. 752) wprowadza poziomy odzysku i recyklingu na lata 2008 - 2014.

Rok 2014 jest rokiem w którym Polska ma osiągnąć poziomy odzysku i recyklingu okresowe Dyrektywą Opakowaniową 94/62 z późniejszymi nowelizacjami. Z rozporządzenia wynika, iż w 2014 roku będziemy musieli osiągnąć 50% poziom recyklingu w aluminium, i stali, a 60% poziom w papierze i szkle.

W tworzywach ten poziom będzie wynosić 22,5% mimo że już w 2007 roku wynosi on 25%. Z tego powodu w 2008 roku poziom w tworzywach zostanie obniżony do 16%. Z innej strony ustawodawca podjął decyzję o wprowadzeniu poziomu recyklingu na opakowania z drewna (w tym palety). W okresie 2008-2014 poziom ten będzie niezmienny i będzie wynosić 15%.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Źródło: ''