Firma PPH Gąsior uruchomiła nową linię produkcyjną do produkcji wysoko barierowej folii 7-warstwowej. Nowa linia umożliwia m.in. produkcję folii z kopolimerem EVOH odpowiedzialnym za barierę na tlen i aromaty.

Tym samym już niewielka warstwa EVOH w opakowaniu decyduje o lepszym zabezpieczeniu jakości produktów oraz o przedłużeniu okresów ich przydatności do spożycia. Poniżej kilka informacji technicznych o nowej linii:

- wydajność produkcji do 5.000 ton/rok,
- zakres produkcji grubości 30-250 mikronów w zależności od struktury produktu,
- gromadzenie danych przez system komputerowy zapewnia możliwość odtworzenia historii produkowanego wyrobu i idealną powtarzalność produkcji,
- sterowany komputerowo system pomiaru grubości folii zintegrowany z systemem automatycznej regulacji matrycy, co zapewnia ciągła kontrolę i regulację całkowitej grubości folii,
- system wytłaczania z możliwością regulacji, aby zapewnić równomierny i jednakowy rozkład poszczególnych warstw w strukturze na całej szerokości folii,
- możliwość aplikacji do 12 składników w strukturze, grawimetryczny system dozowania i mieszania zintegrowany z systemem sterowania linii co zapewnia dużą dokładność aplikowanej mieszanki,
- możliwość wykonania różnorodnych produktów, najpopularniejsze struktury to np.:PE/EVOH/PE, PP/PA/PE, PA/EVOH/PA/PE, PA/PE.

Opcjonalnie będą dostępne folie z warstwami:
- ,,easy peel” – łatwe otwarcie opakowania przez konsumenta produktu spożywczego,
- ,,anti-fog” - z ze środkami przeciwmgielnymi zapobiegającymi powstawaniu pary wodnej wewnątrz opakowania, poprawa optyki.

EVOH to alkohol etylowinylowy (ang. ethylene-vinyl alcohol), a dokładniej żywice kopolimerowe alkoholu etylowinylowego. Zastosowanie EVOH poprawia barierowość opakowania dla tlenu oraz aromatów. Barierowość materiału oznacza jego zdolność do ograniczania przepuszczalności par i gazów. W porównaniu z PA, uznawanym do niedawna za polimer wysoko barierowy, przepuszczalność kopolimeru EVOH na tlen może być nawet 100-krotnie wyższa. Tym samym już niewielka warstwa EVOH (wystarczy 1 mikron!) w opakowaniu decyduje o lepszym zabezpieczeniu jakości produktów oraz o przedłużeniu okresów ich przydatności do spożycia. Poziom barierowości dla tlenu zależy od poziomu zawartości alkoholu winylowego w etylenie.

Dzięki zastosowaniu technik wspólnego wytłaczania warstw (tzw. cast) możliwe jest łączenie tworzyw o biegunowo różnych właściwościach, zwłaszcza w odniesieniu do barierowości. Tym samym otrzymać możemy opakowanie posiadające zarówno barierę na tlen i aromaty, jak i wodę (parę wodną), a przy tym posiadające korzystne cechy mechaniczne czy podatność do laminowania i drukowania. Co ważne, w posiadanej przez nas technologii wspólnego wytłaczania poszczególnych warstw możliwe jest zastosowanie warstw o bardzo małych grubościach (rzędu 3-5 µm) z jednoczesnym zapewnieniem jednakowej grubości warstwy wysoko barierowej EVOH na całej szerokości folii. Gwarantując tak wysoki poziom dokładności w produkcji możemy zapewnić niższe koszty zużytych surowców do produkcji i w konsekwencji niższą cenę jednostkową folii, przy jednoczesnym zachowaniu cech produktu wysoko barierowego.
W firmie PPH Gąsior produkowane będą siedmiowarstwowe folie barierowe, m.in.:

a) Struktura PA/EVOH/PA/PE doskonała do tłoczenia:b) Struktura PE/PE/EVOH/PE/PE idealna pod laminację:oraz folie z PET (12 mikronów) czy BOPP (20 mikronów) do stosowania jako folia górna.

Wysoko barierowe folie z EVOH są spełnieniem marzeń producentów pracujących w branży spożywczej. Pozwalają zachować smak i aromat produkowanych wyrobów, dbają o ich kolor i świeżość. Folie opakowaniowe z warstwą kopolimeru umożliwiają przedłużenie terminu przydatności do spożycia, a zmniejszenie grubości ścianek opakowania sprawia, że zmniejsza się masa zużytych opakowań, a tym samym ich koszt jednostkowy. Odpowiednio skomponowane opakowanie odporne jest na niskie temperatury przechowywania (nawet -40ºC) jak również uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia powłoki pod wpływem zginania), jakie towarzyszą w przypadku zastosowania folii aluminiowych.

PPH gąsior Sp. z o. o. to nowoczesna firma z dynamicznie rozwijanym parkiem maszynowym. Położona na malowniczych obrzeżach Bydgoszczy, na powierzchni blisko 15 hektarów. To przedsiębiorstwo ze znaczącym udziałem w polskim rynku opakowań dla przemysłu spożywczego i sprzedażą eksportową sięgającą blisko 50% przychodów. To marka znana wszystkim producentom wędlin w kraju, jak również znaczący gracz na rynkach zagranicznych. Strategią PPH gąsior Sp. z o.o. jest realizowanie dobrze wybranej wizji i posłannictwa, których podstawą jest udział w rozwoju technologii pakowania żywności.

Źródło: www.gasior.com.pl
Źródło: ''