W dniu dzisiejszym miała miejsce uroczysta prezentacja wyników działania Programu REKARTON, powołanego do realizacji celów Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, nad którym patronat objął Minister Środowiska.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej miała miejsce uroczysta prezentacja wyników działania Programu REKARTON po pierwszym roku jego funkcjonowania. Program REKARTON to przedsięwzięcie polskiego przemysłu mleczarskiego i sokowniczego wykorzystującego opakowania kartonowe do płynnej żywności. Celem Programu jest wspieranie działań służących rozwojowi systemu zbierania i recyklingu odpadów pokonsumpcyjnych po kartonach do płynnej żywności. W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie, przedstawiciele zakładów Papierniczych MONDI Świecie S.A. oraz sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności.

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki działania Programu REKARTON w pierwszym roku jego funkcjonowania oraz plany na kolejne lata. Dodatkowo dr Hanna Żakowska z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie wygłosiła wykład na temat roli kartonowych opakowań do płynnej żywności w przemyśle spożywczym, a Andrzej Błażejewicz, Kierownik ds. Makulaturowni, MONDI Świecie S.A., zaprezentował, jak w praktyce wygląda recykling zużytych kartonów do płynnej żywności w zakładach papierniczych MONDI Świecie S.A.

Władysław Janikowski, dyrektor Programu REKARTON, podsumowując prezentację wyników działania Programu powiedział: „Cieszymy się, że Program REKARTON w pierwszym roku swojego działania może pochwalić się tak wieloma osiągnięciami. W ciągu zaledwie roku działalności udało się poddać recyklingowi ponad 700 ton odpadów opakowaniowych po kartonach do mleka i soków, a także rozpropagować informacje o realizacji Programu REKARTON wśród podmiotów i osób zainteresowanych współpracą z nim. Widzimy coraz większe zainteresowanie Programem, dlatego wierzymy, że uda nam się w najbliższych latach zrealizować postawione przed nami cele i na stałe wpisać się w polski system zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych.”

Ponad rok temu, 2 lipca 2007 roku przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego zrzeszających przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego i dostawców materiału opakowaniowego, w siedzibie Ministerstwa Środowiska i pod Patronatem Ministra, podpisali Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Do realizacji celów Porozumienia powołany został Program REKARTON.

Program REKARTON jest inicjatywą przemysłu spożywczego i dostawców materiału opakowaniowego, która zapewnia dodatkowe środki na rozwój efektywnego systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności (mleko, napoje mleczne, soki, nektary, napoje owocowe, zupy, itp.). Program REKARTON powstał pod patronatem Ministra Środowiska na podstawie Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, pierwszego tego typu przedsięwzięcia w Polsce, podpisanego 2 lipca 2007 r. Sygnatariuszami porozumienia są: Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Związek Prywatnych Przetwórców Mleka, Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”, Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku „Eko-Pak”, Elopak S.A., SIG Combibloc Sp. z o.o. oraz Tetra Pak Sp. z o.o. Biuro administracyjne REKARTON mieści się w siedzibie KIG „Przemysł Spożywczy”, Al. Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa.

Więcej informacji: www.rekarton.pl
Źródło: ''