Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu 2006 roku średnio o 2,1% r/r w 25 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat w piątek. Według danych urzędu wyrównanych sezonowo, produkcja w krajach należących do strefy euro zwiększyła się w tym czasie o 1,9% r/r.

W ujęciu miesięcznym produkcja wyrównana sezonowo w całej unii spadła w kwietniu o 0,1%, natomiast w strefie euro - o 0,6%.

Spośród krajów, których danymi dysponował Eurostat, produkcja liczona rok do roku wzrosła w 15 krajach UE, a spadła w sześciu. Największe wzrosty odnotowały: Luksemburg (11,6%), Irlandia (10,6%), Polska (10,2%) i Litwa (9,8%). Największe spadki zanotowały: Portugalia (3,1%), Włochy (2,6%), Grecja (2,0%) i Francja (1,4%).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), spadła w kwietniu o 9,5% w stosunku do marca, ale wzrosła o 5,8% w porównaniu do kwietnia 2005 roku.

Źródło:
Źródło: ''