Fundacja Nasza Ziemia zachęca przedszkola, szkoły i organizacje społeczne do udziału w Konkursie Grantowym, którego celem jest wsparcie lokalnych projektów promujących selektywną ziórkę odpadów i recykling.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować autorski projekt a następnie złożyć wniosek o jego dofinansowanie do Fundacji Nasza Ziemia. W sumie zostanie wspartych 20 najlepszych projektów kwotą po 5 tys zł każdy. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2007 roku.

Szczegóły dostępne są w Internecie: Szczegóły