Przemysł papierniczy znacznie zmniejszył produkcję dwutlenku węgla. Zobacz co ustalili specjaliści ze szwedzkiego instytutu badawczego.

Przemysł worków papierowych wspiera ochronę środowiska

W roku 2007 i 2012, w europejskim przemyśle papierniczym znacznie zmniejszył się poziom emisji dwutlenku węgla. Dane te pochodzą z badań przeprowadzonych przez szwedzki instytut badawczy, który regularnie analizuje zakres emisji dwutlenku węgla w ramach całego łańcucha dostaw w europejskim przemyśle papiernicznym. Intensywność zużycia dwutlenku węgla w produkcji tony papieru pakowego zoptymalizowano średnio o 17% w latach 2007 i 2012: z 570 kg CO2 do 471 kg CO2. W kolejnych etapach produkcji, aż do bram fabryki, emisja dwutlenku węgla została zmniejszona z 118 g CO2 do 99 g CO2

Rozszerzenie analizy o dodatkowe aspekty dałoby jeszcze pełniejszy obraz śladu węglowego europejskiego przedsiębiorstwa papierniczego. Oczywiste są dobre strony sadzenia lasów, które pochłaniają dwutlenek węgla. Zrównoważone zarządzanie i rozwój obszarów leśnych w Europie jest centralnym elementem łańcucha wartości w przemyśle papierowym. Jeśli zwiększenie biomasy w lasach Europy zostanie uwzględnione w obliczeniach, emisja dwutlenku węgla będzie w rzeczywistości ujemna. Ten przekonujący bilans środowiskowy jest wynikiem ciągłych wysiłków ze strony przemysłu papierowego w Europie, by stale zmniejszać emisję gazów cieplarnianych, poprawiać efektywność energetyczną i zwiększać udział odnawialnych źródeł energii.