Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od ponad 12 lat prowadzi kampanię edukacyjną skierowaną do rolników oraz sprzedawców środków ochrony roślin. Ma ona na celu informowanie o obowiązkach prawnych i zasadach zbierania opakowań. W ramach tej kampanii od dwóch lat PSOR szkoli rolników podczas wydarzeń lokalnych odbywających się latem w całej Polsce. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej edycji imprez lokalnych wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób!

PSOR prowadzi lokalne szkolenia z zakresu gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin!

Podczas spotkań rolnicy mają możliwość zgłębienia wiedzy na temat obowiązków prawnych związanych z postępowaniem z odpadami powstającymi w gospodarstwie a także zasad działania Systemu Zbiórki Opakowań PSOR.

Zgodnie z obowiązującym prawem na rolników nałożony jest obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, a sklep natomiast do ich przyjęcia. Warunkiem przyjęcia opakowań jest ich czystość. Po wykorzystaniu środka opakowanie powinno być trzykrotnie wypłukane, a popłuczyny wykorzystane do kolejnego oprysku. Opakowania można zwrócić w dowolnym punkcie prowadzącym zbiórkę w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR. Do Systemu można oddać także inne opakowania po środkach niebezpiecznych, np. nawozach czy produktach biobójczych. Na stronie internetowej PSOR wyszczególnione są wszystkie informacje na temat oddawanych do Systemu opakowań.

 

Zobacz rodzaje odbieranych opakowań

 

Samodzielne utylizowanie opakowań, oddawanie ich osobom nieuprawnionym, spalanie, wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi lub do lasu jest łamaniem prawa, które zagrożone jest karą grzywny oraz stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Oddając opakowania do Systemu Zbiórki Opakowań PSOR jest pewność, że zostaną one zgodnie z prawem i bezpiecznie zagospodarowane.

- "Bezpośrednie spotkania z zainteresowanymi rolnikami i sprzedawcami są niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzonych przez nas działań. Umożliwiają wyjaśnienie kluczowych zagadnień, udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania i dalsze szerzenie wiedzy o sposobach postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin, na czym nam bardzo zależy" – powiedziała Aleksandra Mrowiec, kierownik projektów Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. PSOR jest koordynatorem i właścicielem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR i w imieniu uczestników systemu prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin realizuje różnorodne zadania i projekty mające na celu kompleksową informację i edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat bezpieczeństwa ich stosowania.

 

PSOR 

 

Zapoznaj się z przepisami prawa dotyczącymi obowiązku prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami