Aż piecioprocentowy wzrost produkcji puszek w Europie odnotowano w 2011 roku. Dane za pełny rok, opublikowane przez Beverage Can Makers of Europe (europejską organizację skupiającą producentów puszek do napojów) wskazują na bardzo dobre wyniki osiągnięte ogólnie w roku ubiegłym.

Puszka coraz silniejsza w Polsce i Europie
Wg najnowszego raportu BCME w roku 2011 polski rynek napojów wzrósł o ponad 5%. Sprzedaż napojów bezalkoholowych wzrosła o około 11% - w tym segmencie sprzedaż napędzają napoje energetyczne. Inne napoje bezalkoholowe oraz piwo (wzrost o niemal 4 %) wykazały stabilny trend wzrostowy, który ujawnił się przede wszystkim w polskich markach detalicznych. Puszka jest dla Polskich konsumentów postrzegana jako jedno z najlepszych opakowań do napojów, a wolumen jej produkcji wzrasta z roku na rok – mówi Tomasz Janowski, Regionalny Kierownik Sprzedaży na Europę Północno- Wschodnią z Ball Packaging Europe
Rezultat ten uzyskano w obliczu ciągle niepewnej sytuacji gospodarczej na Starym Kontynencie. Dla porównania: najnowsza prognoza agencji badającej rynek napojów Canadean wskazuje na zaledwie dwu procentowy wzrost sprzedaży napojów bezalkoholowych i piwa w Europie w roku ubiegłym. Można zatem stwierdzić, że puszka do napojów radzi sobie lepiej niż branża.

Na szczególną uwagę w Europie zasługuje znaczący rozwój napojów bezalkoholowych w puszkach, których wolumen wzrósł o 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W niektórych przypadkach wzrost wolumenu był bardzo wyraźny, podczas, gdy sprzedaż napojów w puszkach nie uległa wzrostowi tylko na nielicznych rynkach. Na przykład w Holandii sprzedaż napojów bezalkoholowych w puszkach wzrosła aż o jedną piątą, podczas gdy na największym europejskim rynku puszek, w Wielkiej Brytanii, sprzedaż wzrosła o niemal 6%.

Na ogólny dobry wynik napojów energetycznych miały wpływ dynamiczne wzrosty sprzedaży w Austrii i Szwajcarii, w Holandii, Polsce oraz na Węgrzech. Sukces napojów energetycznych to ważny czynnik wzrostu sprzedaży puszek w Europie, jednak bynajmniej nie jest to jedyna siła napędowa. Taką sytuację zawdzięczamy zarówno producentom jak i konsumentom.
Choć wyniki osiągane na rynku piwa nie są tak imponujące jak w branży napojów bezalkoholowych, trend pozostaje wzrostowy – od 3% do 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W Europie Zachodniej sprzedaż piwa w puszkach wzrosła w zeszłym roku o 2%, jednak to Europa Wschodnia z 7%-owym wzrostem przyczynia się do dobrych wyników ogólnych. Producenci puszek wchodzą w rok 2012 w dobrej kondycji. Welf Jung, Przewodniczący Komisji Marketingowej BCME tak skomentował omawiane wyniki: Pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej w Europie puszka mocno rozwinęła się w roku 2011; puszce udało się zwiększyć udziały w strukturze opakowań napojów.

Źródło: ''