Z inicjatywy Polskiego System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A. (PSR SA) w sierpniu odbyło się spotkanie największych krajowych firm przetwarzających opakowania PET. Spotkanie było odpowiedzią na problem, który dotyczy trudności jakie powodują etykiety PCV (lub OPS) umieszczane na opakowaniach PET przez niektórych przedsiębiorców wprowadzających wyroby w takich opakowaniach na rynek.

W spotkaniu oprócz największych firm przetwarzających opakowania z PET wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozowjowy Opakowań (COBRO) i PSR SA. Celem spotkania było merytoryczne omówienie problemu i poszukiwanie możliwości jego rozwiązania.

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, COBRO i firmy POLOWAT w swoich wystąpieniach odnieśli się do problemu opakowań z PET z etykietami PCV lub OPS na rynku polskim zarówno w aspekcie prawnym, jak i technologicznym. Wskazali na prawne i technologiczne bariery jakie stwarza dla „recyklerów” opakowań z PET stosowanie na dużą skalę tego typu etykiet oraz potrzebę rozwiązania tego problemu z udziałem odpowiedzialnych urzędów i instytucji.

W dyskusji wskazywano na brak możliwości przerobu opakowań z takimi etykietami w warunkach krajowych, w tym brak rozwiązań technologicznych, które pozwolą na wyseparowanie tych zanieczyszczeń przy przerobie PET na skale przemysłową.

Zwracano uwagę na fakt, że problem takich etykiet pojawił się na taka skalę tylko w Polsce. Problem ten w innych krajach Unii Europejskiej ma charakter śladowy, co wynika z odpowiedzialności przemysłu za produkowane opakowania, jak również z siły organizacji konsumenckich, organizacji odzysku i mediów, które nie pozwolą na tego typu praktyki.

Podkreślano również wysoką szkodliwość tych opakowań dla całego strumienia opakowań z PET i realne zagrożenie zepsucia całego strumienia opakowań z PET przez tego typu etykiety stosowane na jeszcze większą skalę w przyszłości. W dyskusji nad stanowiskiem zainteresowanych firm wskazano, że jedynym skutecznym sposobem rozwiązania tego problemu jest pilne zaprzestanie wprowadzania tego typu etykiet na rynek i zastąpienie ich przez etykiety z innych materiałów, które nie zakłócają procesu recyklingu opakowań z PET. Wskazano również na rolę jaką może w tej sprawie odegrać Ministerstwo Środowiska, COBRO i Polski System Recyklingu jako jedna z największych organizacja odzysku w Polsce.

Zgromadzeni przedstawiciele firm po dyskusji uzgodnili treść wspólnego stanowiska w tej sprawie. Stanowisko uzyskało formę apelu do przedsiębiorców. Apel został poparty przez największych „recyklerów”, którzy łącznie przetwarzają ponad 90% zbieranych w Polsce opakowań z PET. Zebrani uzgodnili dalsze starania środowiska „recyklerów” o zaprzestanie wprowadzania opakowań z etykietami PCV lub OPS na rynek krajowy. Polski System Recyklingu jako organizacja odzysku podjął się misji doprowadzenia do rozmów z przedsiębiorcami i próby wypracowania kompromisu w tej sprawie. We wrześniu tego roku planowane jest spotkanie przedsiębiorców wprowadzających wyroby w opakowaniach z etykietami PCV lub OPS, którego celem ma być omówienie problemu. Zgromadzeni wyrazili nadzieję na mediację Ministerstwa Środowiska i doprowadzenie do dobrowolnego porozumienia w sprawie zastąpienia etykiet PCV lub OPS etykietami z folii PP lub PET.

Uczestnicy spotkania w Zawierciu (firmy zbierające i „recyklerzy”):

ALCHEMIA S.A.
DREWNEX RECYCLING
ECO-PET
EKO-MODO
ELANA PET
IMP POLOWAT
PLASTICS
PPHU EKO-POL
PPHU ERGPET
PPHU KENTPOL
PW ENTER
WIBO RECYKLING
Źródło: www.psr.pl
Źródło: ''

Komentarze

  • Etykiety termo. z PVC, OPS

    Szanowni Państwo, to co ukazało się w artykule jest kompletną bzdurą, widać w tym zdecydowane działania na rzecz producentów etykiet PP, PE. Udział etykiet termo. z folii PVC, OPS w krajowym rynku etykiet jest dosłownie śladowy, a nie tak jak jest napisane, że tylko w Polsce odnotowuje się ogromną skalę zużycia etykiet tego rodzaju. Jest to jawne napędzanie propagandy wystarczy zwrócić uwagę w jakiej skali zużywa się tego typu etykiet w europie zachodniej zwłaszcza w Wielkiej Brytani stanowi to około 30 % rynku etykiet i jakoś firmy zajmujące się recyklingiem sobie radzą - CAŁE SZCZĘŚCIE, ŻE JEST JESZCZE ALTERNATYWA W POSTACI FOLII TERMOKURCZLIWEJ PRODUKOWANEJ Z PET. I co Wy na to? pozdrawiam Producent etykiet termokurczliwych z folii PVC, OPS oraz PET