W dzisiejszych czasach PET jest bardzo popularnym tworzywem wykorzystywanym głównie do produkcji opakowań oraz materiałów opakowaniowych czy to w postaci folii, butelek zwrotnych i bezzwrotnych oraz włókien. Każdego roku przetwarza się ponad 5 milionów ton tworzywa PET do produkcji butelek, a zapotrzebowanie na ten surowiec stale wzrasta. Fakt ten przemawia za koniecznością recyklingu odpadów które mogłyby być ponownie wykorzystane do produkcji nowych butelek.


Technologia

Podstawowy układ linii do recyklingu PET VACUREMA składa się z zagęszczarki wraz z wytłaczarką której ślimak położony jest stycznie względem zbiornika zagęszczarki. Wytłaczarka w zależności od zastosowania posiada strefę z podwójnym odgazowaniem oraz systemem automatycznej filtracji i samooczyszczania sit. Próżniowy system VACUREMA zapewnia separację zanieczyszczeń w procesie, usuwanie wilgoci oraz krystalizację tworzywa. Wytłaczarki EREMA w połączeniu z zagęszczarkami charakteryzują się wysoką wydajnością produkcyjną przy określonej średnicy ślimaka dzięki ich stycznej konfiguracji.

Przygotowane w procesie rozdrabniania, mycia i suszenia płatki butelek, są podawane za pomocą transportera taśmowego lub podajnika ślimakowego do zbiornika VACUREMA. Tutaj tworzywo zostaje poddane ciągłemu podgrzewaniu, suszeniu i wstępnej krystalizacji w jednej fazie produkcyjnej.
Krystalizacja tworzywa PET ma ogromne znaczenie w późniejszym prawidłowym przebiegu produkcji butelki, zachowaniu wskaźnika lepkości i płynięcia na poziomie zbliżonym do oryginalnego. Z suszarki krystalizującej materiał jest transportowany w otoczeniu termicznie izolowanym (opcjonalnie również w próżni) za pomocą transportera taśmowego do reaktora próżniowego wyposażonego w specjalne wirujące łopatki, wprawiające w ruch płatki PET wywołując zjawisko frykcji co powoduje ogrzewanie się tworzywa do temperatury około 180 - 200°C czyli temperatury krystalizacji i suszenia.
Firma EREMA opracowała specjalną technologię recyklingu dla tego celu - VACUREMA.
Niezawodność, skuteczność i energooszczędność maszyn oraz wysoka jakość uzyskanych w efekcie końcowym granulek to niepodwarzalny atut określający klasę technologii EREMA.
W chwili obecnej na świecie pracuje ponad 100 systemów EREMA do recyklingu PET. Surowiec odzyskany na maszynach EREMA otrzymał certyfikat przeznaczenia "do kontaktu z żywnością" potwierdzony przez German Fraunhofer Institute, oraz US-Food and Drug Administration (FDA).

1 - transporter taśmowy
2 – suszarka krystalizująca
3 – transport materiału
4 – zbiornik pośredni
5 – podajnik ślimakowy
6 – zawór próżniowy
7 – zasuwa próżniowa

8 – suszarka próżniowa
9 – wlot do wytłaczarki
10 – łopatki mieszające
11 – wytłaczarka
12 – podwójne odgazowanie
13 – filtr tworzywa
Utrzymanie tworzywa w próżni, w wysokiej temperaturze eliminuje i usuwa zanieczyszczenia
(w postaci substancji lotnych) zawarte w materiale PET minimalizując jednocześnie zawartość wilgoci. W trakcie tego procesu następuje dalsza krystalizacja tworzywa. Aktualny stopień zanieczyszczeń zawartych w płatkach PET może być oszacowany i monitorowany przy wykorzystaniu odpowiednich czujników zainstalowanych w reaktorze VACUREMA.
Odpowiednio przygotowane tworzywo jest w kolejnym etapie odśrodkowo podawane do wytłaczarki gdzie następuje plastyfikacja oraz homogenizacja. W strefie odgazowania usuwana jest pozostała część zanieczyszczeń lotnych uwalnianych po uplastycznieniu tworzywa a zanieczyszczenia stałe zostają separowane na specjalnych sitach. W rezultacie tworzywo za strefą filtracji pozostaje czyste, odgazowane, o zbliżonej płynności i wskaźniku lepkości w stosunku do materiału pierwotnego.

KRUSZARKI WEIMA do każdego tworzywa jako pierwszy etap przygotowania materiału do recyklingu i nie tylko...

Recykling tworzyw poprzedzony jest w większości przypadków operacją mielenia czyli rozdrabniania tworzywa do postaci przyswajalnej do podania do zagęszczarki. Dobór sposobu rozdrabniania a tym samym dobór adekwatnego urządzenia jest uwarunkowany głównie postacią (wielkością) materiału wsadowego oraz żądaną wielkością przemiału.
Butelki PET przeznaczone do recyklingu występują najczęściej w postaci zbelowanej lub sprasowanej jako zanieczyszczony odpad. W takich przypadkach do rozdrobnienia materiału stosuje się kruszarki które dzięki swej charakterystyce pracy posiadają większe wydajności w stosunku do młynów przy mieleniu odpadów o dużych gabarytach.


Kruszarki WEIMA typu WLK to standardowe, uniwersalne rozwiązanie maszyny do rozdrabniania wielorakich odpadów z tworzyw sztucznych w różnej postaci. Kruszarka w przeciwieństwie do młyna wyposażona jest w jeden wał rozdrabniający (rotor) o określonej średnicy na którym rozmieszczone są noże tnące. Ilość i rozmieszczenie noży na rotorze jest dobierana pod kątem zastosowania kruszarki. Dodatkowo kruszarka posiada szereg zalet w stosunku do młyna:

- niska prędkość obrotowa rotora ok. 80 rpm
- niski poziom hałasu
- małe zużycie energii
- obszerny wlot który pozwala na całkowite zapełnienie materiałem odpadowym
- wszechstronne zastosowanie
- dłuższa żywotność noży (nóż posiada cztery krawędzie tnące)

Głównym atutem kruszarek WEIMA jest specjalna technologia wykonania rotora typu V.
Profil rotora jest wykonany w kształcie litery V stwarzając tym samym możliwość mocowania noży obrotowych w specjalnych zagłębieniach. Noże obrotowe posiadają wklęsłą powierzchnię i krawędź tnącą. Dzięki tej specjalnej geometrii można w dowolny sposób regulować głębokość osadzenia noża na rotorze oraz geometrię cięcia, dodatkowo istnieje możliwość obrotu noża czyli ustawienie po określonym kątem na rotorze. Ta charakterystyka pozwala na redukcję zużywania się noży, zmniejszenie szczeliny między nożem obrotowym a stałym, zwiększenie agresywności cięcia oraz zapewnia jednorodność przemiału.
W rezultacie uzyskuje się optymalną jakość cięcia oraz homogeniczność rozdrabniania bez efektu ocierania.

Kruszarki WEIMA – to pewność działania, wysoka jakość przemiału, oraz satysfakcja klienta.

MUEHSAM
ul. Patriotów 341
04-760 Warszawa
tel./fax:+48 22 / 517 30 40, +48 22 / 517 30 54
e-mail: biuro@muehsam.com.pl