Odpady z tworzyw sztucznych, w tym zużyte torby jednorazowe czy butelki nie powinny trafiać na wysypisko. W procesie recyklingu można z nich wyprodukować np. bluzę z polaru czy odzyskać energię potrzebną do oświetlania mieszkań – mówią producenci tworzyw sztucznych zrzeszeni w Fundacji PlasticsEurope Polska.

Każdy z nas może zadbać o to, aby tworzywa sztuczne były ponownie używane. Wystarczy segregować odpady, umieszczać plastik w odpowiednich kontenerach. Dlaczego to takie ważne? Bo wszystkie tworzywa sztuczne można poddać recyklingowi i dzięki temu wyprodukować z nich nowy produkt lub odzyskać energię. Dla przykładu z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować jedną bluzę z polaru, a z 450 plastikowych pudełek po proszku do prania – trzyosobową parkową ławkę. Tymczasem energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką. Dzięki tej energii można również podgrzewać wodę czy ogrzewać mieszkanie.

„Segregując odpady, troszczymy się o środowisko – mówi dr Grzegorz Rytko, dyrektor PlasticsEurope Polska. Przede wszystkim zmniejszamy liczbę odpadów trafiających na wysypiska. Ponadto traktując odpady z tworzyw sztucznych jako wartościowy materiał do dalszego wykorzystania – dodatkowo oszczędzamy ograniczone zasoby ropy naftowej lub gazu, z których produkuje się tworzywo pierwotne. Wykorzystując odpady z tworzyw sztucznych jako źródło energii (np. jako paliwo alternatywne) również oszczędzamy zasoby naturalne.

W Polsce roczne zużycie tworzyw sztucznych we wszystkich zastosowaniach wynosi ok. 60 kg na 1 mieszkańca, z czego według danych szacunkowych odzyskuje się jedynie ok. 10 proc.

Producenci tworzyw sztucznych z PlasticsEurope Polska przekonują, jak ważna jest powszechna wiedza o tym, że wszystkie odpady z tworzyw sztucznych nadają się do recyklingu lub odzyskania zmagazynowanej w nich energii i że m.in. dlatego nie powinny trafiać na wysypiska. Informują o tym na seminariach dla nauczycieli i zarządców nieruchomości, na imprezach masowych w ramach Dni Recyklingu 2008 w różnych miastach Polski oraz poprzez inne działania związane z edukacją ekologiczną, w które angażuje się Fundacja PlasticsEurope Polska, m.in.: „Parlament Młodzieży”, „Sprzątanie Świata”, Konkurs o Puchar Recyklingu, fundusz grantowy dla młodzieży za projekty w dziedzinie odzysku tworzyw sztucznych i ochrony środowiska.

PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope działającego na terenie Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu. Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 280 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org, www.plasticsconverters.eu, www.euromap.org
Źródło: ''