W dniach 13-14 marca 2013 w Warszawie odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Recyklingu. Będzie to najważniejsza międzybranżowa debata o odpadach.

• Na początku stycznia 2013r. opublikowana została nowa Ustawa o odpadach
• Stoimy u progu rewolucji w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
• Niestety, w Polsce prawie 80% odpadów komunalnych nadal trafia na składowiska
Przed nami cele 2020 roku: 50% recyklingu odpadów ze źródeł komunalnych!
•Czy są realne? •Jak je zrealizować? • Kto zyska? • Kto obawia się, że straci? •

Recykling: obowiązek, konieczność czy… moda?
Na te i inne pytania pomogą odpowiedzieć zaproszeni goście.
Pan Janez Potočnik, europejski Komisarz ds. środowiska wygłosi specjalne przemówienie. Prezentacje przedstawią uznani eksperci z Polski i z Europy, przedstawiciele przedsiębiorców, samorządów i organizacji branżowych oraz naukowcy. W dyskusjach panelowych wezmą udział m.in. poseł Tadeusz Arkit, Przewodniczący sejmowej Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, byli ministrowie środowiska: prof. Andrzej Kraszewski i Jerzy Swatoń.

Program i formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.KongresRecyklingu.pl

Dwudniowy program Kongresu podzielony został na części: pierwszego dnia uczestnicy wspólnie
z zaproszonymi gośćmi zastanowią się nad ewolucją systemu zagospodarowania odpadów Polsce oraz narzędziami kontrolnymi i finansowymi w gospodarce odpadami. Sesje robocze poświęcone będą Strategii „3R” (zapobieganie, powtórne użycie, recykling) oraz odpadom z działalności gospodarczej. Drugi dzień poświęcony będzie odpadom komunalnym w nowym systemie oraz wyzwaniom edukacyjnym, przed którymi stoi polskie społeczeństwo. Udział w debacie Miejsce Polski w unijnej strategii Europa 2020 potwierdził prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PwC.

Uczestnikami Kongresu będą:
Wytwórcy odpadów objętych zasadą tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tj.
wprowadzający na rynek m.in. baterie, oleje, opakowania, opony, sprzęt elektryczny
i elektroniczny
Producenci komponentów do ww. produktów
Firmy zbierające i przetwarzające odpady
Przedstawiciele administracji publicznej (rządu i samorządów) Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik Rzeczpospolita, radio PIN oraz wiele pism i portali branżowych. Planowane są obszerne relacje z tego wydarzenia.

Organizatorami Kongresu są organizacje odzysku: Centrum Utylizacji Opon, ElektroEko, Konsorcjum Olejów Przepracowanych, REBA i Rekopol oraz Stowarzyszenie EKO-PAK. Organizacja projektu ma charakter niekomercyjny. Projekt uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW, a uczestnicy ponosić będą koszty wyżywienia (opłata w wysokości 500 zł.). Organizacje odzysku współfinansują organizację Kongresu.
Źródło: ''