Przewiduje się, że światowy popyt na przetworzone opakowania miękkie będzie rósł w tempie 4,6% na rok do roku 2005. Jego wielkość ma przekroczyć 14 milionów ton. W przeliczeniu na wartość popyt będzie wzrastał o prawie 7% rocznie, do 53,5 miliarda dolarów.

Obecnie opracowywane są nowe zastosowania dla opakowań miękkich, które ponadto będą zastępować pojemniki sztywne, czemu sprzyjać mają właściwości ekologiczne, rozwój rynków odbiorców (np. przekąsek, pożywienia dla zwierząt i żywności przetworzonej oraz farmaceutyków), poprawa właściwości barierowych, estetycznych i użytkowych. Jednak nasycenie rynku krajów rozwiniętych i obniżanie ciężaru materiałów ograniczać będzie przyrost wielkości produkcji. Te i inne tendencje przedstawiono w nowej analizie przygotowanej przez Freedonia Group. Folie, które już stanowią ponad 70% światowego popytu, będą się dalej rozpowszechniać kosztem papieru i folii aluminiowej.
Tworzywa będą zyskiwać dzięki lepszym i ciągle poprawiającym się relacjom jakości do ceny, dzięki uniwersalności oraz dążeniom do poprawy stanu sanitarnego i wydłużenia trwałości produktów żywnościowych, kosmetycznych i farmaceutycznych. Choć polietylen będzie nadal dominować, najszybszy wzrost nastąpi w produkcji folii z polipropylenu i różnych tworzyw wysokobarierowych. Najwyższy wzrost spodziewany jest na rynkach wschodzących, włącznie z krajami rozwijającymi się Azji, Ameryki Łacińskiej, Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu. Poprawa gospodarcza i rosnące dochody konsumentów zwiększą popyt na pakowane towary konsumpcyjne, czemu sprzyjać będzie urbanizacja i "westernizacja" stylu życia i praktyk marketingowych.
W rezultacie w roku 2005 kraje rozwijające się stanowić będą ponad 40% rynku. Chiny, które już teraz zapewniają dziewięć procent światowego popytu, odnotują jeden z najwyższych przyrostów, wypierając Japonię z drugiego miejsca za USA na liście największych na świecie konsumentów opakowań miękkich. Indie i Rosja również oferują duży, w znacznej mierze niewykorzystany rynek z potencjałem dla trwałego wzrostu popytu w tempie dwucyfrowym.
Postęp w rozwiniętych regionach Ameryki Północnej, Europy Zachodniej, Japonii i Australii będzie bardziej umiarkowany, na ogół na poziomie 2-3% rocznie (ilościowo). Mimo to wzrost ten będzie imponujący, jeśli wziąć pod uwagę nasycenie kluczowego rynku żywności. Będzie to możliwe dzięki między innymi wprowadzaniu innowacji, takich jak stojące torebki i pakowanie mięsa i przetworów w kontrolowanej, zmodyfikowanej atmosferze oraz opakowań serów umożliwiających wielokrotne otwieranie i szczelne zamykanie.
Źródło: ''