Smurfit Kappa osiągnął poziom 90% w zakresie certyfikacji kontroli pochodzenia produktów przez programy FSC®, PEFCTM lub SFITM dla opakowań sprzedawanych klientom.

Smurfit Kappa promuje zrównoważoną gospodarkę leśną

Certyfikaty dla Smurfit Kappa są dowodem na wieloletnie zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Są one kolejnym etapem promowania zrównoważonej gospodarki leśnej, zapewniającym całkowitą przejrzystość w łańcuchu dostaw i gwarancję zrównoważonego pochodzenia użytych surowców. Smurfit Kappa ma na celu tworzenie dla swoich klientów wartości związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz pomoc w osiągnięciu ich własnych celów środowiskowych.

Osiągnięcie 90% w zakresie certyfikowania sprzedawanych opakowań to efekt pomyślnego wdrożenia w 2014 r. kontroli pochodzenia produktów dla wszystkich produkowanych papierów i opakowań z nich pochodzących.

Certyfikowanie produktów zgodnie z FSC®, PEFCTM lub SFITM jest najlepszym dowodem na to, że sposób pozyskiwania włókien na opakowania papierowe przez Smurfit Kappa jest działaniem na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

W fabrykach Smurfit Kappa - aby móc osiągnąć założony cel dotyczący kontroli pochodzenia produktów - wdrożono rygorystyczne procedury w zakresie pozyskiwania, monitorowania i zarządzania ryzykiem. Działania te obejmują:

  • certyfikację plantacji i lasów posiadanych i zarządzanych przez Smurfit Kappa według programów gospodarki leśnej FSC® lub PEFCTM,
  • stosowanie niezależnego systemu kontroli pochodzenia produktów FSC®, PEFCTM oraz/lub SFITM w ponad 300 lokalizacjach,
  • stosowanie ścisłej polityki pozyskiwania pierwotnych i odzyskanych włókien,
  • zachowanie pełnej przejrzystości i identyfikowalności procesu pozyskiwania włókien na plantacjach w lasach posiadanych i zarządzanych przez firmę, a także w obrębie sieci zaufanych i certyfikowanych dostawców.

 

- "W Smurfit Kappa rozumiemy znaczenie zrównoważonego rozwoju we wszystkim co robimy i rozumiemy, że naszym obowiązkiem jest dostarczanie naszym klientom produktów zgodnych z najwyższymi standardami łańcucha kontroli pochodzenia. Cieszymy się, że mogliśmy osiągnąć ten cel i jesteśmy bardzo dumni przyczyniające się do lepszego zarządzania lasami na świecie i do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości" - komentuje Steven Stoffer, Wiceprzewodniczący Grupy ds. rozwoju.

 

Więcej o Smurfit Kappa

 

Źródło: Smurfit Kappa